Ustawienia limitu czasu połączenia dla bazy danych Oracle

głosy
2

Przez pewien okres czasu bezczynności, połączenie z bazą danych Oracle są odrzucane, a to prowadzi do błędu -> end-of-file on communication channel.

1) Czy są jakieś ustawienia Oracle na komputerze klienckim (sqlnet.ora lub jakiś zmiennych środowiskowych), które mogłyby określić limit czasu połączenia i różni się od klienta do klienta? Albo może to być pewnego ustawienia klienta „Puls” cecha (klient wysyła pakiety w pewnym przedziale), które uniemożliwiają połączenie zostać usunięte przez zaporę?

2) Gdzie mogę znaleźć ustawienia na serwerze dla limitu czasu połączenia z powodu nieaktywności? Czy to możliwe, aby zobaczyć to ustawienie z SQL Developer bez nabycia fizyczny dostęp do hosta oracle?

3) Czy jest to normalne zachowanie dla Oracle SQL Developer być odłączony od serwera Oracle należytym bezczynności?

Utwórz 19/08/2012 o 20:21
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
4

Nie ma ustawienia klienta, który spowoduje połączenie podwiezieni prowadzi do błędu po jakimś czasie ORA-03113. I nie istnieje nastawienie na serwerze bazy danych, która spowoduje połączenie się limit czasu prowadzi do błędu ORA-03113.

Serwer może umożliwić wykrywanie martwych połączenia (DCD) przez ustawienie ustawienie sqlnet.expire_time w sqlnet.ora serwera. Który spowoduje, że serwer okresowo wysłać paczkę sondy w celu sprawdzenia, czy klient jest nadal w górę.

Oracle nie spadnie połączenie z powodu braku aktywności z błędu ORA-03113. Możliwe jest skonfigurowanie połączenia Oracle spadać bezczynnych ale które generują inny błąd. Jeśli otrzymujesz błąd ORA-03113, albo zapora powoduje połączenie ma być upuszczony lub jest jakiś inny czkawka w sieci pomiędzy komputerem klienta a serwerem.

Odpowiedział 19/08/2012 o 20:37
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more