Przypisywanie Storyboard.Target na coś daje mi dziwny błąd

głosy
1

Kiedy piszę Storyboard.Target, kroki w IntelliSense i robi to zadanie. Ale kiedy go skompilować, otrzymuję wyjątek. Ale jeśli to nie pozwolił, dlaczego intellisense pociągnąć go do mnie w użyciu?

<UserControl x:Class=SilverlightApplication5.MainPage
  xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation 
  xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
  xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 xmlns:mc=http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006 
  mc:Ignorable=d d:DesignWidth=570 d:DesignHeight=310 Width=570 Height=310>
 <Grid x:Name=LayoutRoot Background=#003399>
    <Grid.ColumnDefinitions>
      <ColumnDefinition Width=70 />
      <ColumnDefinition Width=* />
      <ColumnDefinition Width=70 />
    </Grid.ColumnDefinitions>

    <Grid Grid.Column=1 >
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height=50 />
        <RowDefinition Height=* />
      </Grid.RowDefinitions>

      <Grid Grid.Row=1 >
        <Image x:Name=imagenAnuncioDestacado Source=DSC01969.JPG Stretch=UniformToFill />
      </Grid>      

      <Grid Grid.Row=0>
        <Rectangle x:Name=myRectangle MouseLeftButtonDown=myRectangle_MouseLeftButtonDown Fill=#CCFFCC Width=200 Height=30 />
      </Grid>
    </Grid>

    <Grid Grid.Column=0 >
      <Image x:Name=imagenLeft Source=left.PNG Stretch=None/>
    </Grid> 

    <Grid Grid.Column=2 >
      <Image x:Name=imagenRight Source=right.PNG Stretch=None/>
    </Grid>

    <Storyboard x:Name=ShowPrice>
      <DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.Target=myRectangle Storyboard.TargetProperty=Height >
        <LinearDoubleKeyFrame Value=30 KeyTime=0:0:0 />
        <SplineDoubleKeyFrame KeySpline=0,0 1,0 Value=300 KeyTime=0:0:0.8 />
        <SplineDoubleKeyFrame KeySpline=0.10, 0.21 0.00, 1.0 Value=250 KeyTime=0:0:1.5 />
      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
    </Storyboard>
  </Grid>  

</UserControl>

Wyjątek:

Błąd 1 Właściwość „docelowy” nie istnieje od typu „DoubleAnimationUsingKeyFrames” w przestrzeni nazw XML „ http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation ”. C: \ Documents and Settings \ Sergio \ Moje dokumenty \ Visual Studio 2008 \ Projects \ SilverlightApplication5 \ SilverlightApplication5 \ MainPage.xaml 37 44 SilverlightApplication5

Chcę, aby przypisać myStoryboard do myRectangle. Co ja robię źle?

Utwórz 27/08/2009 o 03:34
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

Próbować

Storyboard.TargetProperty="(UIElement.Height)"
Odpowiedział 27/08/2009 o 03:41
źródło użytkownik

głosy
4

Chcesz ustawić Storyboard.TargetName nie Storyboard.Target.

Odpowiedział 27/08/2009 o 04:18
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more