Czy OpenFileDialog.Filenames mają limit?

głosy
0

Mam małe app pomocnika, którego używam do „wstrzyknąć” skrypty na stronach HTML.

Mam Promt OpenFileDialog i wybrać wszystkie pliki HTML w tym katalogu (1403 plików) i bez względu na to, co ja widzę, że OFD.filenames.count = 776

Czy istnieje granica?

dzięki

OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog();
      OFD.Multiselect = true;
      OFD.Filter = HTML Files (*.htm*)|*.HTM*| +
     All files (*.*)|*.*;

      if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        progressBar1.Maximum = OFD.FileNames.Count();
        foreach (string s in OFD.FileNames)
        {
          Console.WriteLine(s);
          AddAnalytics(s);
          progressBar1.Value++;
        }
        MessageBox.Show(string.Format(Done! \r\n {0} files completed,progressBar1.Value));
        progressBar1.Value = 0;
      }
Utwórz 27/08/2009 o 04:08
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
2

OpenFileDialog użyje tylko pierwsze 256 znaków w nazwie pliku „” polu. Samo pole wyświetla więcej, ale ignoruje wszystko po 256 znaków.

Wierzę, że w twoim przypadku brakujące pliki są wymienione po znaku 256 znaków.

Odpowiedział 27/08/2009 o 04:12
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more