Dostępu Kotlin klasy obiekt z Java

głosy
6

Mam klasy Kotlin, który ma obiektu klasy, np

public class Foo {
    public class object {
        public val SomeValue : Int = 0
    }
}

Jeśli używam tej klasy z Java, w jaki sposób mogę uzyskać dostęp SomeValue wewnątrz obiektu klasy? Gdyby to była klasa Java z właściwości statycznych, to bym po prostu użyć Foo.SomeValue - ale nie mogę tego zrobić tutaj.

IntelliJ pokazuje, że można uzyskać dostęp Foo.object.$instance, ale $instancenie ma getSomeValue lub coś podobnego. Jeśli próbuję użyć $ instance.SomeValue każdym razie, kiedy budować komunikat o błędzie mówi:

SomeValue ma prywatny dostęp w Foo.object

Używam Kotlin 0.5.1.

Utwórz 09/02/2013 o 12:31
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
4

W „absense” z getSomeValue () jest to błąd w IDE. Jeśli używamy go, kompiluje OK. I stworzył problem: http://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-3337

Odpowiedział 10/02/2013 o 08:25
źródło użytkownik

głosy
0

Jako obejście, powinieneś być w stanie dokonać pole Kotlin widoczne przy użyciu @JvmField:

@JvmField var addressLocationBox: ToOne? = null
Odpowiedział 09/03/2020 o 13:39
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more