Wykrywanie trójkąt OpenCV nie działa

głosy
0

Pracuję na wykrywaniu wielokąta użyciu OpenCV, nie wydaje się wykryć następujące trójkąta. Jest to obraz trójkąt.

wprowadzić

Oto metoda używam do wykrywania trójkąta,

int vertices = 3;
Mat blurred(image);
medianBlur(image, blurred, 9);

Mat gray0(blurred.size(), CV_8U), gray;
vector<vector<Point> > contours;

for (int c = 0; c < 3; c++)
{
  int ch[] = {c, 0};
  mixChannels(&blurred, 1, &gray0, 1, ch, 1);

  const int threshold_level = 2;
  for (int l = 0; l < threshold_level; l++)
  {
    if (l == 0)
    {
      Canny(gray0, gray, 10, 20, 3);
      dilate(gray, gray, Mat(), Point(-1,-1));
    }
    else
    {
      gray = gray0 >= (l+1) * 255 / threshold_level;
    }

    findContours(gray, contours, CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);

    vector<Point> approx;
    for (size_t i = 0; i < contours.size(); i++)
    {
      approxPolyDP(Mat(contours[i]), approx, arcLength(Mat(contours[i]), true)*0.02, true);

      if (approx.size() == vertices && 
        fabs(contourArea(Mat(approx))) > 1000 &&
        isContourConvex(Mat(approx)))
      {
        double maxCosine = 0;

        for (int j = 2; j < 5; j++)
        {
          double cosine = fabs(angle(approx[j%4], approx[j-2], approx[j-1]));
          maxCosine = MAX(maxCosine, cosine);
        }

        if (maxCosine < 0.3)
          polygons.push_back(approx);
      }
    }
  }
}

Każda pomoc będzie mile widziane. Dziękuję Ci. Chodzi o C.

Utwórz 11/03/2014 o 03:29
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more