Jaki jest najlepszy sposób, aby wygenerować chmurę zmiennych z tablicy przy użyciu h1 poprzez h6 dla rozmiaru?

głosy
67

Mam następujące tablice:

$artist = array(the roots, michael jackson, billy idol, more, and more, and_YET_MORE);
$count = array(5, 3, 9, 1, 1, 3);

Chcę, aby wygenerować chmurę znaczników, które będą miały artystów z wyższym numerem w $countzamknięty w h6znacznikach i najniższym zamkniętych h1tagów.

Utwórz 01/08/2008 o 22:40
źródło użytkownik
W innych językach...                            


8 odpowiedzi

głosy
30

Off szczycie mojej głowie ...

$artist = array("the roots","michael jackson","billy idol","more","and more","and_YET_MORE");
$count = array(5,3,9,1,1,3);
$highest = max($count);
for (int $x = 0; x < count($artist); $x++)
{
  $normalized = $count[$x] / $highest;
  $heading = ceil($normalized * 6); // 6 heading types
  echo "<h".$heading.">".$artist[$x]."</h".$heading.">";
}
Odpowiedział 02/08/2008 o 00:10
źródło użytkownik

głosy
6

@Ryan

Zgadza się, ale to faktycznie sprawia, że ​​tagi z najmniejszą liczbą, większe. Ten kod został przetestowany:

$artist = array("the roots","michael jackson","billy idol","more","and more","and_YET_MORE");
$count = array(5,3,9,1,1,3);
$highest = max($count);
for ($x = 0; $x < count($artist); $x++) {
  $normalized = ($highest - $count[$x]+1) / $highest;
  $heading = ceil($normalized * 6); // 6 heading types
  echo "<h$heading>{$artist[$x]}</h$heading>";
}
Odpowiedział 02/08/2008 o 00:58
źródło użytkownik

głosy
22

Być może jest to trochę akademickie i off topic ale hXznaczniki nie są prawdopodobnie najlepszym wyborem dla chmury tagów ze względu na strukturę dokumentu i wszystkie tego rodzaju rzeczy.

Może spany lub olz odpowiednimi atrybutami klasy (plus jakiś CSS)?

Odpowiedział 03/08/2008 o 14:01
źródło użytkownik

głosy
8

Wykorzystali ten fragment na chwilę, kredyt jest prism-perfect.net. Nie używać znaczników H chociaż

<div id="tags">
  <div class="title">Popular Searches</div>
  <?php
    // Snippet taken from [prism-perfect.net]

    include "/path/to/public_html/search/settings/database.php";
    include "/path/to/public_html/search/settings/conf.php";

    $query = "SELECT query AS tag, COUNT(*) AS quantity
    FROM sphider_query_log
    WHERE results > 0
    GROUP BY query
    ORDER BY query ASC
    LIMIT 10";

    $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());

    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {

      $tags[$row['tag']] = $row['quantity'];
    }

    // change these font sizes if you will
    $max_size = 30; // max font size in %
    $min_size = 11; // min font size in %

    // get the largest and smallest array values
    $max_qty = max(array_values($tags));
    $min_qty = min(array_values($tags));

    // find the range of values
    $spread = $max_qty - $min_qty;
    if (0 == $spread) { // we don't want to divide by zero
      $spread = 1;
    }

    // determine the font-size increment
    // this is the increase per tag quantity (times used)
    $step = ($max_size - $min_size)/($spread);

    // loop through our tag array
    foreach ($tags as $key => $value) {

      // calculate CSS font-size
      // find the $value in excess of $min_qty
      // multiply by the font-size increment ($size)
      // and add the $min_size set above
      $size = $min_size + (($value - $min_qty) * $step);
      // uncomment if you want sizes in whole %:
      // $size = ceil($size);

      // you'll need to put the link destination in place of the /search/search.php...
      // (assuming your tag links to some sort of details page)
      echo '<a href="/search/search.php?query='.$key.'&search=1" style="font-size: '.$size.'px"';
      // perhaps adjust this title attribute for the things that are tagged
      echo ' title="'.$value.' things tagged with '.$key.'"';
      echo '>'.$key.'</a> ';
      // notice the space at the end of the link
    }
  ?>
</div>
Odpowiedział 17/09/2008 o 22:29
źródło użytkownik

głosy
1

Jako pomocnik w szynach:

def tag_cloud (strings, counts)
  max = counts.max
  strings.map { |a| "<span style='font-size:#{((counts[strings.index(a)] * 4.0)/max).ceil}em'>#{a}</span> " }
end

Nazywamy to z punktu widzenia:

<%= tag_cloud($artists, $counts) %>

Ten wysyła <span style='font-size:_em'>elementów w układzie, który będzie przekształcony w ciągu w celu wreszcie uczynić tak jak poniżej:

<span style='font-size:3em'>the roots</span>
<span style='font-size:2em'>michael jackson</span> 
<span style='font-size:4em'>billy idol</span> 
<span style='font-size:1em'>more</span> 
<span style='font-size:1em'>and more</span> 
<span style='font-size:2em'>and_YET_MORE</span> 

Byłoby lepiej mieć classatrybut i odniesienie do klasy w arkuszu stylów, jak wspomniano powyżej, przez Brendan. Znacznie lepiej niż przy użyciu h1-h6semantycznie i nie mniej styl bagaż z <span>.

Odpowiedział 02/10/2008 o 22:47
źródło użytkownik

głosy
38

Będziemy chcieli, aby dodać funkcję logarytmiczną do niego zbyt. (zaczerpnięte z tagadelic, mój moduł Drupal tworzyć chmury tagów http://drupal.org/project/tagadelic ):

db_query('SELECT COUNT(*) AS count, id, name FROM ... ORDER BY count DESC');

$steps = 6;
$tags = array();
$min = 1e9;
$max = -1e9;

while ($tag = db_fetch_object($result)) {
  $tag->number_of_posts = $tag->count; #sets the amount of items a certain tag has attached to it
  $tag->count = log($tag->count);
  $min = min($min, $tag->count);
  $max = max($max, $tag->count);
  $tags[$tag->tid] = $tag;
}
// Note: we need to ensure the range is slightly too large to make sure even
// the largest element is rounded down.
$range = max(.01, $max - $min) * 1.0001;

foreach ($tags as $key => $value) {
  $tags[$key]->weight = 1 + floor($steps * ($value->count - $min) / $range);
}

Następnie w widoku lub szablonu:

foreach ($tags as $tag) {
  $output .= "<h$tag->weight>$tag->name</h$tag->weight>"
}
Odpowiedział 31/05/2010 o 12:53
źródło użytkownik

głosy
2

Ta metoda jest dla SQL/PostgreSQLfanatyków. Czyni całą pracę w bazie danych, a drukuje tekst z linku „slugified”. Wykorzystuje doktryny ORMtylko dla wywołania sql, nie używam przedmiotów. Załóżmy, że mamy 10 rozmiary:

public function getAllForTagCloud($fontSizes = 10)
{
  $sql = sprintf("SELECT count(tag) as tagcount,tag,slug, 
  floor((count(*) * %d )/(select max(t) from 
    (select count(tag) as t from magazine_tag group by tag) t)::numeric(6,2)) 
     as ranking 
     from magazine_tag mt group by tag,slug", $fontSizes);

  $q = Doctrine_Manager::getInstance()->getCurrentConnection();
  return $q->execute($sql);
}

następnie wydrukować je z pewnej klasy CSS, z .tagranking10 (najlepsza) do .tagranking1 (najgorsze):

<?php foreach ($allTags as $tag): ?>
  <span class="<?php echo 'tagrank'.$tag['ranking'] ?>">
    <?php echo sprintf('<a rel="tag" href="/search/by/tag/%s">%s</a>', 
      $tag['slug'], $tag['tag']
    ); ?>
  </span>
<?php endforeach; ?>

i to jest CSS:

/* put your size of choice */
.tagrank1{font-size: 0.3em;}
.tagrank2{font-size: 0.4em;}
.tagrank3{font-size: 0.5em;} 
/* go on till tagrank10 */

Metoda ta wyświetla wszystkie tagi. Jeśli masz wiele z nich, prawdopodobnie nie chcesz, aby tag cloud stać się burza tag . W takim przypadku powinno dodać się HAVING TOklauzulę zapytaniu SQL:

-- minimum tag count is 8 --

HAVING count(tag) > 7

To wszystko

Odpowiedział 14/07/2010 o 19:19
źródło użytkownik

głosy
0

Wiem, że bardzo stary post. delegowania mój pogląd, ponieważ może to pomóc komuś w przyszłości.

Oto tagcloud użyłem w mojej stronie http://www.vbausefulcodes.in/

<?php
$input= array("vba","macros","excel","outlook","powerpoint","access","database","interview questions","sendkeys","word","excel projects","visual basic projects","excel vba","macro","excel visual basic","tutorial","programming","learn macros","vba examples");

$rand_tags = array_rand($input, 5);
for ($x = 0; $x <= 4; $x++) {
  $size = rand ( 1 , 4 );
  echo "<font size='$size'>" . $input[$rand_tags[$x]] . " " . "</font>";
}

echo "<br>";
$rand_tags = array_rand($input, 7);
for ($x = 0; $x <= 6; $x++) {
  $size = rand ( 1 , 4 );
  echo "<font size='$size'>" . $input[$rand_tags[$x]] . " " . "</font>";
}

echo "<br>";
$rand_tags = array_rand($input, 5);
for ($x = 0; $x <= 4; $x++) {
  $size = rand ( 1 , 4 );
  echo "<font size='$size'>" . $input[$rand_tags[$x]] . " " . "</font>";
}
?>
Odpowiedział 28/01/2017 o 04:39
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more