Korzystanie z wielu baz danych SQLite naraz

głosy
7

Mam 2 baz danych SQLite, jeden pobrane z serwera ( server.db), a jeden wykorzystywane jako magazyn na kliencie ( client.db). Muszę wykonywać różne synchronizacji zapytań w bazie danych klienta, wykorzystując dane z bazy danych serwera.

Na przykład, chcę usunąć wszystkie wiersze w client.db tRoletabeli, a repopulate ze wszystkich wierszy w server.db tRoletabeli.

Innym przykładem, chcę usunąć wszystkie wiersze w client.db tFiletabeli, gdzie fileIDnie znajduje się w server.db tFiletabeli.

W SQL Server można tylko prefiks tabeli z nazwą bazy danych. Czy mimo to zrobić w SQLite za pomocą Adobe Air?

Utwórz 05/08/2008 o 17:09
źródło użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
7

Ja po prostu spojrzał na SQL API AIR, i nie jest to attachmetoda na SQLConnectionto wygląda dokładnie to, czego potrzebują.

Nie testowałem tego, ale zgodnie z dokumentacją powinno działać:

var connection : SQLConnection = new SQLConnection();

connection.open(firstDbFile);
connection.attach(secondDbFile, "otherDb");

var statement : SQLStatement = new SQLStatement();

statement.connection = connection;
statement.text = "INSERT IGNORE INTO main.myTable SELECT * FROM otherDb.myTable";
statement.execute();

Nie mogą być błędy w tym kodzie snipplet, ja nie pracuję dużo z API SQL AIR ostatnio. Należy zauważyć, że tabele bazy danych otwierane opensą dostępne za main.tableNamekażdy dołączony baza danych może mieć dowolną nazwę w ogóle ( otherDbw powyższym przykładzie).

Odpowiedział 13/08/2008 o 17:16
źródło użytkownik

głosy
1

Jest to możliwe, aby otworzyć wielu baz danych jednocześnie w Sqlite, ale jest wątpliwe, czy można zrobić podczas pracy z Flex / AIR. W kliencie wiersza poleceń uruchomić ATTACH DATABASE path/to/other.db AS otherDb, a następnie można odnieść się do tabel w bazie danych jak otherDb.tableNamerównie w MySQL lub SQL Server.

Tabele w załączonym bazie można określić za pomocą name.table-nazwa-bazy składni.

ATTACH dokumentacji bazy danych w sqlite.org

Odpowiedział 12/08/2008 o 13:55
źródło użytkownik

głosy
0

Ten kod może być praca, to jest zapis o mnie:

package lib.tools

import flash.utils.ByteArray;
import flash.data.SQLConnection;
import flash.data.SQLStatement;
import flash.data.SQLResult;
import flash.data.SQLMode; 
import flash.events.SQLErrorEvent;
import flash.events.SQLEvent;
import flash.filesystem.File;
import mx.core.UIComponent;
import flash.data.SQLConnection;

public class getConn {
  public var Conn:SQLConnection;

  public function getConn(database:Array) {    
    Conn = new SQLConnection();
    var Key:ByteArray = new ByteArray();
    Key.writeUTFBytes("Some16ByteString"); 
    Conn.addEventListener(SQLErrorEvent.ERROR, createError);
    var dbFile:File = File.applicationDirectory.resolvePath(database[0]);
    Conn.open(dbFile);
    if(database.length > 1) {
      for(var i:Number = 1; i < database.length; i++) {
        var DBname:String = database[i];
        Conn.attach(DBname.split("\.")[0], File.applicationDirectory.resolvePath(DBname));
      }
    }
    Conn.open(dbFile, SQLMode.CREATE, false, 1024, Key); 
  }

  private function createError(event:SQLErrorEvent):void {
    trace("Error code:", event.error.details);
    trace("Details:", event.error.message);
  }

  public function Rs(sql:Array):Object {
    var stmt:SQLStatement = new SQLStatement();
    Conn.begin();
    stmt.sqlConnection = Conn;
    try {
      for(var i:String in sql) {     
        stmt.text = sql[i]; 
        stmt.execute();
      }
      Conn.commit();
    } catch(error:SQLErrorEvent) {
      createError(error);
      Conn.rollback();
    };
    var result:Object =stmt.getResult();
    return result;
  }
}
Odpowiedział 15/12/2008 o 17:46
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more