jqGrid nieparzyste wiersze nie ui.state.highlight pracy

głosy
2

Stworzyłem jqGrid, w którym muszę dać kolor na wiersz select ale gdy próbuję dać na równych rzędach, to działa dobrze, ale dla kursów wierszy nie działa. Nie chcę użyć jQuery lub JavaScript po prostu chcę to zrobić z CSS. Czy istnieje sposób, aby to osiągnąć?

Poniżej jest mój przykładowy kod, który pracuje dla parzystych rzędów:

.ui-jqgrid .ui-state-highlight:nth-child(even) { background: #d0e5f5; }

Dla nieparzystych wierszy jej nie działa:

 .ui-jqgrid .ui-state-highlight:nth-child(odd) { background: #d0e5f5; }
Utwórz 21/10/2014 o 05:01
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Niestety, ale wszystko działa bez problemu na mnie. Naciśnij przycisk „Run Fragment kodu” poniżej i zaznacz nieparzystych lub parzystych rzędach na demo

$(function () {
  "use strict";
  var mydata = [
      { id: "1", invdate: "2007-10-21", name: "test",  note: "3note note note",  amount: "200.00", tax: "10.00", closed: true, ship_via: "TN", total: "210.00" },
      { id: "2", invdate: "2007-10-22", name: "test2", note: "3note2 note2", amount: "300.00", tax: "20.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "320.00" },
      { id: "3", invdate: "2007-09-01", name: "test3", note: "3note3 note3", amount: "400.00", tax: "30.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "430.00" },
      { id: "4", invdate: "2007-10-14", name: "test4", note: "3note4", amount: "200.00", tax: "10.00", closed: true, ship_via: "TN", total: "210.00" },
      { id: "5", invdate: "2007-10-31", name: "test5", note: "3note5", amount: "300.00", tax: "20.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "320.00" },
      { id: "6", invdate: "2007-09-06", name: "test6", note: "3note6", amount: "400.00", tax: "30.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "430.00" },
      { id: "7", invdate: "2007-10-04", name: "test7", note: "3note7", amount: "200.00", tax: "10.00", closed: true, ship_via: "TN", total: "210.00" },
      { id: "8", invdate: "2007-10-03", name: "test8", note: "3note8", amount: "300.00", tax: "20.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "320.00" },
      { id: "9", invdate: "2007-09-22", name: "test9 test9 test9 test9 test9", note: "3note9", amount: "400.00", tax: "30.00", closed: false, ship_via: "TN", total: "430.00" },
      { id: "10", invdate: "2007-09-08", name: "test10", note: "3note10", amount: "500.00", tax: "30.00", closed: true, ship_via: "TN", total: "530.00" },
      { id: "11", invdate: "2007-09-28", name: "test11", note: "3note11", amount: "500.00", tax: "30.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "530.00" },
      { id: "12", invdate: "2007-09-10", name: "test12", note: "3note12", amount: "500.00", tax: "30.00", closed: false, ship_via: "FE", total: "530.00" }
    ],
    initDatepicker = function (elem) {
      $(elem).datepicker({
        autoSize: true,
        changeYear: true,
        changeMonth: true,
        showButtonPanel: true,
        showWeek: true
      });
    },
    numberTemplate = {formatter: "number", align: "right", sorttype: "number",
      editrules: {number: true, required: true},
      searchoptions: { sopt: ["eq", "ne", "lt", "le", "gt", "ge", "nu", "nn", "in", "ni"] }},
    $grid = $("#list");

  $grid.jqGrid({
    datatype: "local",
    data: mydata,
    colNames: ["Client", "Date", "Amount", "Tax", "Total", "Closed", "Shipped via", "Notes"],
    colModel: [
      { name: "name", editrules: {required: true} },
      { name: "invdate", align: "center", sorttype: "date",
        formatter: "date",
        searchoptions: { sopt: ["eq", "ne", "lt", "le", "gt", "ge"], dataInit: initDatepicker } },
      { name: "amount", template: numberTemplate },
      { name: "tax", template: numberTemplate },
      { name: "total", template: numberTemplate },
      {name: "closed", align: "center", formatter: "checkbox",
        edittype: "checkbox", editoptions: {value: "Yes:No", defaultValue: "Yes"},
        stype: "select", searchoptions: { sopt: ["eq", "ne"], value: ":Any;true:Yes;false:No" } },
      {name: "ship_via", align: "center", formatter: "select",
        edittype: "select", editoptions: { value: "FE:FedEx;TN:TNT;IN:Intim", defaultValue: "FE" },
        stype: "select", searchoptions: { sopt: ["eq", "ne"], value: ":Any;FE:FedEx;TN:TNT;IN:Intim" } },
      { name: "note", sortable: false, search: false, edittype: "textarea" }
    ],
    rowNum: 10,
    rowList: [5, 10, 20],
    pager: "#pager",
    gridview: true,
    rownumbers: true,
    autoencode: true,
    ignoreCase: true,
    sortname: "invdate",
    viewrecords: true,
    sortorder: "desc",
    shrinkToFit: false,
    height: "auto"
  });
});
.ui-jqgrid-hdiv { overflow-y: hidden; }
.ui-jqgrid .ui-state-highlight:nth-child(even) { background: #CCCCFF; }
.ui-jqgrid .ui-state-highlight:nth-child(odd) { background: #B2EC5D; }
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.2/themes/redmond/jquery-ui.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqgrid/4.6.0/css/ui.jqgrid.css"/>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.2/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqgrid/4.6.0/js/i18n/grid.locale-en.js"></script>
<script type="text/javascript">
  $.jgrid.no_legacy_api = true;
  $.jgrid.useJSON = true;
</script>
<script type="text/javascript" src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jqgrid/4.6.0/js/jquery.jqGrid.src.js"></script>
<table id="list"><tr><td></td></tr></table>
<div id="pager"></div>

Odpowiedział 21/10/2014 o 06:15
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more