Kątowej daje błąd, gdy jestem w przechodzącą parametr kątowy

głosy
0
TypeError: Cannot read property '` answer`.`_id `' of undefined
at Scope.$scope.showAddComment file : questions.client.controller.js:103:70)  

Tu jest mój kodu:

<a class=btn btn-xs data-ng-click=showAddComment('` answer`.`_id `');>
 Add Comment
</a><br />
<div class=col-md-12 ng-show=mustShow['` answer`.`_id `']>   
 <form class=form-horizontal data-ng-submit=giveAnswerComment() novalidate>
  <fieldset>
   <input type=hidden data-ng-model=answer id=answer name=answer value=`answer`.`_id`>
   <div class=form-group>
    <div class=controls>
     <textarea data-ng-model=comment id=comment class=form-control cols=30 rows=10 placeholder=Comment required></textarea>
    </div>
   </div>
   <div class=form-group>
    <input type=submit class=btn btn-default value=Post Your Comment>
   </div>
   <div data-ng-show=error class=text-danger>
    <strong data-ng-bind=error></strong>
   </div>
  </fieldset>
 </form>
</div>$scope.showAddComment = function(mustShowId) {
  console.log(Before mustShowId = + mustShowId);
  // 103:70>
  console.log(Before $scope.mustShow[mustShowId] = +$scope.mustShow[mustShowId]);
  $scope.mustShow[mustShowId] = true;
  console.log(After $scope.mustShow[mustShowId] = +$scope.mustShow[mustShowId]);

};
Utwórz 03/01/2015 o 04:34
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
1

Zmienić swój kod w następujący sposób:

<a class="btn btn-xs" data-ng-click="showAddComment(answer._id);">
  Add Comment
</a><br />
<div class="col-md-12" ng-show="mustShow[answer._id]">   

Mając „` `” sprawiło, że nie jest zdefiniowany. Przeczytaj o https://docs.angularjs.org/guide/expression angularjs wyrażeniach

Odpowiedział 03/01/2015 o 04:40
źródło użytkownik

głosy
1
 1. Nie zostały $scope.mustShow = ...zdefiniowane
 2. Nie trzeba używać {{}} tam. WłaśniemustShow[answer._id]
 3. Myślę, że to, co staramy się robić to proste ng-show="answer._id"
Odpowiedział 03/01/2015 o 04:42
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more