Angular2 Firebase AngularFire Maksymalny rozmiar stosu wywołań przekroczyła

głosy
4

Ja napotykając A „Maksymalny rozmiar stosu wywołań przekroczyła” błąd, gdy próbuje się podłączyć David wschodów TODO Angular2 demo z Firebase.

Jego repo można znaleźć tutaj: https://github.com/davideast/ng2do

Wszystko zrobiłem inaczej to: import wiążą, AngularFire i FirebaseArray:

import {bind} from 'angular2/di';
import {AngularFire, FirebaseArray} from 'firebase/AngularFire';

I zarejestrować componentServices:

@Component({
  selector: 'todo-app',
  componentServices: [
    AngularFire,
    bind(Firebase).toValue(new Firebase('https://webapi.firebaseio-demo.com/test'))
  ]
})

Skutkuje to Maksymalny rozmiar stosu wywołań przekroczyła błędu.

Utwórz 22/03/2015 o 10:19
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more