Importowanie anuglar2 / form powodujących „Nie można odczytać własności«adnotacje»undefined”

głosy
7

Próbuję utworzyć prosty formularz, jak opisano w http://angularjs.blogspot.no/2015/03/forms-in-angular-2.html , ale kiedy dodać

import {forms, required} from 'angular2/forms';

w wypadkach z

TypeError: Cannot read property 'annotations' of undefined

TypeError: Cannot read property 'annotations' of undefined
  at ReflectionCapabilities.System.register.execute.$__export.annotations (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/reflection/reflection_capabilities.es6!eval:81:40)
  at Reflector.System.register.execute.$__export.annotations (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/reflection/reflector.es6!eval:81:50)
  at DirectiveMetadataReader.System.register.execute.$__export.read (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/directive_metadata_reader.es6!eval:31:41)
  at eval (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:127:35)
  at Array.map (native)
  at Function.System.register.execute.$__export.map (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/facade/collection.es6!eval:172:26)
  at Compiler.System.register.execute.$__export.createSteps (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:126:43)
  at Compiler.System.register.execute.$__export._compileTemplate (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:164:53)
  at eval (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:154:29)
  at Zone.run (http://localhost:9090/node_modules/zone.js/zone.js:87:19)

-----async gap-----
Error
  at Function.System.register.execute.$__export.then (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/facade/async.es6!eval:35:28)
  at Compiler.System.register.execute.$__export._compile (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:153:42)
  at Compiler.System.register.execute.$__export.compile (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/compiler/compiler.es6!eval:134:34)
  at eval (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:73:23)
  at Function.System.register.execute.$__export.apply (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/facade/lang.es6!eval:317:23)

-----async gap-----
Error
  at _AsyncInjectorStrategy.System.register.execute._AsyncInjectorStrategy.instantiate (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/di/injector.es6!eval:297:17)
  at Injector.System.register.execute.$__export._getByKey (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/di/injector.es6!eval:138:33)
  at Injector.System.register.execute.$__export.asyncGet (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/di/injector.es6!eval:112:25)
  at eval (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:113:39)

-----async gap-----
Error
  at VmTurnZone.System.register.execute.$__export._createInnerZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/zone/vm_turn_zone.es6!eval:61:45)
  at new VmTurnZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/zone/vm_turn_zone.es6!eval:29:34)
  at _createVmZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:101:16)
  at bootstrap (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:110:16)
  at y.main (http://localhost:9090/app.js!eval:10:12)
  at http://localhost:9090/?:42:21

-----async gap-----
Error
  at VmTurnZone.System.register.execute.$__export._createInnerZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/zone/vm_turn_zone.es6!eval:61:25)
  at new VmTurnZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/zone/vm_turn_zone.es6!eval:29:34)
  at _createVmZone (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:101:16)
  at bootstrap (http://localhost:9090/node_modules/angular/dist/js/prod/es6/angular2/src/core/application.es6!eval:110:16)
  at y.main (http://localhost:9090/app.js!eval:10:12)
  at http://localhost:9090/?:42:21

Nie mogę zrozumieć, co oznacza, że ​​komunikat o błędzie, a ja też nie mogę znaleźć gdzie jest to, że dyrektywa stanowi zdefiniowane.

Aktualizacja: „nieokreślone” jest rzeczywiście dyrektywa „formy”, która wydaje się być naprawdę brakuje w formach angular2 / Moduły / angular2 / src /. Następnie DirectiveMetadataReader przechodzi „nieokreślony” dalej do reflektora, który ostatecznie powoduje wyjątek. Byłoby miło mieć kontrolę w szablonie.

Utwórz 23/03/2015 o 14:32
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
2

To wygląda na przykład z bloga Victora nie pasuje do wersji użyty (API zmieniały się tak szybko te dni). Ale teraz beta jest zwolniony (a to oznacza nie więcej łamanie zmian), więc stworzyliśmy przykład pracy z możliwie jak najbliżej funkcjonalności:

Kątowa 2 Beta

import {Component} from 'angular2/core'
import {ControlGroup, FormBuilder, Validators} from 'angular2/common'
...

http://plnkr.co/edit/ae1WEgQJWPMdEgoweMGd?p=preview po prostu sprawdzić, jak daleko to poszło (wystarczająco daleko!).

Od Kątowymi wersji: 2.0.0-rc.1

Cały przywóz, które zostały z wykorzystaniem angular2 muszą zostać zmienione, aby @angular

import {Component} from '@angular/core'
import {ControlGroup, FormBuilder, Validators} from '@angular/common';

Aby uzyskać więcej Lista importu zobaczyć tutaj: -

Odpowiedział 16/12/2015 o 21:22
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more