Formy angular2 - nie można odczytać właściwość zastąpić undefined

głosy
3

Mam następujące przykłady formie przewidzianej w formach w Kątowymi 2 i kiedy załadować stronę otrzymuję ten błąd

TypeError: Error loading angualr2/forms at <unknown> Error loading
angualr2/forms from app at http://localhost:8080/js/app.es6 Cannot
read property 'replace' of undefined

Oto kod. To jest po raz pierwszy napędzany danych formularzy przykład z bloga

index.html

<my-form></my-form>

<script>
  System.paths = {
    'angular2/*' : '/quickstart/angular2/*.js',
    'rtts_assert/*' : '/quickstart/rtts_assert/*.js',
    'app' : 'js/app.es6'
  };

  //start app
  System.import('app');
</script>

app.es6

class Address {
street: string;
city: string;
state: string;
zip: string;
residential: boolean;
}

@Component({
  selector: 'my-form'
})
@Template({
  inline: '<form [form-structure]=form></form>',
  directives: [forms] 
})
class FormExample {
  constructor(fb: FormBuilder) {
    this.address = new Address();

    this.form = fb.fromModel(address, 
      [
       {field: 'street', label: 'Street', validator: 'required'},
       {field: 'city', label: 'City', validator: 'required'},
       {field: 'state', label: 'State', size: 2, validator: 'required'},
       {field: 'zip', label: 'Zip Code', size: 5, validator: 'required'},
       {field: 'residential', label: 'Residential', type: 'checkbox'}
       ], {
      saveOnUpdate: true,
      layoutStrategy: materialDesign
  });
}
}

bootstrap(FormExample);

Każda pomoc będzie mile widziane

Utwórz 26/03/2015 o 14:28
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

pan pisać wszystkie swoje app.es6? Import wydaje się brakować.

A: błąd sugeruje, że może być literówka w imporcie? angualr2 / forms -> w moim przykładzie nazwa folderu jest angular2 / formularze

Odpowiedział 27/03/2015 o 15:44
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more