Reverse DNS w Ruby?

głosy
17

Jestem w środowisku z dużą ilością komputerów, które nie zostały prawidłowo inwentaryzacją. W zasadzie nikt nie wie, który idzie z którymi IP adres MAC i który hosta. Więc napisałem, co następuje:

# This script goes down the entire IP range and attempts to
# retrieve the Hostname and mac address and outputs them
# into a file. Yay!

require socket

TwoOctets = 10.26

def computer_exists?(computerip)
 system(ping -c 1 -W 1 #{computerip})
end

def append_to_file(line)
 file  = File.open(output.txt, a)
 file.puts(line)
 file.close
end


def getInfo(current_ip)
 begin
  if computer_exists?(current_ip)
   arp_output = `arp -v #{current_ip}`
   mac_addr = arp_output.to_s.match(/..:..:..:..:..:../)
   host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)
   append_to_file(#{host_name[0]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n)
  end
 rescue SocketError => mySocketError
  append_to_file(unknown - #{current_ip} - #{mac_addr})
 end
end


(6..8).each do |i|
 case i
  when 6
   for j in (1..190)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 7
   for j in (1..255)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
  when 8
   for j in (1..52)
    current_ip = #{TwoOctets}.#{i}.#{j}
    getInfo(current_ip)
   end
 end
end

Wszystko działa oprócz niej nie znajdzie Reverse DNS.

Przykładowe wyjście że dostaję to:

10.26.6.12 - 10.26.6.12 - 00:11:11:9B:13:9F
10.26.6.17 - 10.26.6.17 - 08:00:69:9A:97:C3
10.26.6.18 - 10.26.6.18 - 08:00:69:93:2C:E2

Jeśli zrobię nslookup 10.26.6.12potem uzyskać prawidłowy odwrotnego DNS tak, że pokazuje, że mój komputer widzi serwera DNS.

Próbowałem Socket.gethostbyname, gethostbyaddrale to nie działa.

Wszelkie wskazówki będą mile widziane.

Utwórz 06/08/2008 o 02:07
źródło użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
8

Chciałbym sprawdzić getaddrinfo. Jeśli zamienić linię:

host_name = Socket.gethostbyname(current_ip)

z:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip, 0, Socket::AF_UNSPEC, Socket::SOCK_STREAM, nil, Socket::AI_CANONNAME)[0][1]

getaddrinfoZwraca tablicę tablic. Możesz przeczytać więcej na ten temat na stronie:

Ruby Gniazdo Docs

Odpowiedział 06/08/2008 o 02:56
źródło użytkownik

głosy
2

Działa to również:

host_name = Socket.getaddrinfo(current_ip,nil)
append_to_file("#{host_name[0][2]} - #{current_ip} - #{mac_addr}\n")

Nie jestem pewien, dlaczego gethostbyaddrnie działać.

Odpowiedział 06/08/2008 o 13:04
źródło użytkownik

głosy
24

Dziś Musiałem także wyszukiwania wstecznego DNS i znalazłem bardzo proste rozwiązanie standardowe:

require 'resolv'
host_name = Resolv.getname(ip_address_here)

Wydaje się, że używa limitu czasu, który pomaga w trudnych przypadkach.

Odpowiedział 04/04/2011 o 22:52
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more