Wywołanie funkcji modułu przy użyciu jego nazwy (łańcuch)

głosy
1k

Jaki jest najlepszy sposób, aby przejść o wywoływanie funkcji podany ciąg znaków z nazwą funkcji w programie Pythona. Na przykład, powiedzmy, że mam moduł foo, i mam ciąg, którego zawartość bar. Jaki jest najlepszy sposób, aby przejść o powołanie foo.bar()?

Potrzebuję uzyskać wartość zwracaną przez funkcję, która jest dlaczego nie wystarczy użyć eval. I zorientowali się, jak to zrobić za pomocą evalzdefiniować funkcję tymczasowego, która zwraca wynik tego wywołania funkcji, ale mam nadzieję, że jest bardziej elegancki sposób to zrobić.

Utwórz 06/08/2008 o 04:36
źródło użytkownik
W innych językach...                            


12 odpowiedzi

głosy
1k

Przy założeniu, że moduł foometodą bar:

import foo
method_to_call = getattr(foo, 'bar')
result = method_to_call()

Jeśli chodzi o to idzie, linie 2 i 3 mogą być skompresowane do:

result = getattr(foo, 'bar')()

jeśli to ma większy sens dla przypadku użycia. Można używać getattrw ten sposób na przykład klasa metod, metod związanych moduł szczebla, metod klasy ... lista jest długa.

Odpowiedział 06/08/2008 o 04:57
źródło użytkownik

głosy
387
locals()["myfunction"]()

lub

globals()["myfunction"]()

Miejscowi zwraca słownika z lokalnej tablicy symboli. globals zwraca słownik z globalnej tablicy symboli.

Odpowiedział 07/05/2009 o 13:45
źródło użytkownik

głosy
229

Rozwiązanie Patryka to prawdopodobnie najczystsze. Jeśli trzeba dynamicznie podnieść modułu, jak również można zaimportować to lubią:

module = __import__('foo')
func = getattr(module, 'bar')
func()
Odpowiedział 07/08/2008 o 12:35
źródło użytkownik

głosy
77

Wystarczy prosty wkład. Jeśli klasa że musimy instancji jest w tym samym pliku, możemy użyć czegoś takiego:

# Get class from globals and create an instance
m = globals()['our_class']()

# Get the function (from the instance) that we need to call
func = getattr(m, 'function_name')

# Call it
func()

Na przykład:

class A:
  def __init__(self):
    pass

  def sampleFunc(self, arg):
    print('you called sampleFunc({})'.format(arg))

m = globals()['A']()
func = getattr(m, 'sampleFunc')
func('sample arg')

# Sample, all on one line
getattr(globals()['A'](), 'sampleFunc')('sample arg')

I jeśli nie jest klasą:

def sampleFunc(arg):
  print('you called sampleFunc({})'.format(arg))

globals()['sampleFunc']('sample arg')
Odpowiedział 19/08/2012 o 10:40
źródło użytkownik

głosy
64

Biorąc pod uwagę ciąg, z kompletną ścieżkę Pythona do funkcji, to jak poszedłem o uzyskanie wyniku wspomnianej funkcji:

import importlib
function_string = 'mypackage.mymodule.myfunc'
mod_name, func_name = function_string.rsplit('.',1)
mod = importlib.import_module(mod_name)
func = getattr(mod, func_name)
result = func()
Odpowiedział 16/10/2013 o 01:24
źródło użytkownik

głosy
30

Odpowiedź (mam nadzieję) nikt nie chciał

Eval jak zachowanie

getattr(locals().get("foo") or globals().get("foo"), "bar")()

Dlaczego nie dodać automatyczne importowanie

getattr(
  locals().get("foo") or 
  globals().get("foo") or
  __import__("foo"), 
"bar")()

W przypadku, gdy mamy dodatkowe słowniki chcemy sprawdzić

getattr(next((x for x in (f("foo") for f in 
             [locals().get, globals().get, 
              self.__dict__.get, __import__]) 
       if x)),
"bar")()

Musimy zejść głębiej

getattr(next((x for x in (f("foo") for f in 
       ([locals().get, globals().get, self.__dict__.get] +
        [d.get for d in (list(dd.values()) for dd in 
                [locals(),globals(),self.__dict__]
                if isinstance(dd,dict))
        if isinstance(d,dict)] + 
        [__import__])) 
    if x)),
"bar")()
Odpowiedział 09/04/2014 o 11:17
źródło użytkownik

głosy
26

Najlepszą odpowiedzią według programowania FAQ Python byłoby:

functions = {'myfoo': foo.bar}

mystring = 'myfoo'
if mystring in functions:
  functions[mystring]()

Podstawową zaletą tej techniki jest to, że sznurki nie trzeba dopasować nazwy funkcji. Jest również podstawowym technika stosowana do emulacji przypadku konstruktu

Odpowiedział 24/10/2016 o 13:20
źródło użytkownik

głosy
18

Na co warto, jeśli potrzebne do zabicia funkcji (lub klasy) imię i nazwisko aplikacji jako ciąg znaków, a następnie można to zrobić:

myFnName = "MyFn"
myAppName = "MyApp"
app = sys.modules[myAppName]
fn = getattr(app,myFnName)
Odpowiedział 14/02/2012 o 06:55
źródło użytkownik

głosy
15

Spróbuj tego. Chociaż nadal używa eval, to tylko używa go do przywołania funkcji od bieżącego kontekstu . Następnie masz prawdziwą funkcję do użycia, jak chcesz.

Główną korzyścią dla mnie z tego jest to, że dostaniesz jakieś błędy związane eval-w momencie przywołania funkcji. Wtedy dostaniesz tylko błędy związane z czynnością podczas rozmowy.

def say_hello(name):
  print 'Hello {}!'.format(name)

# get the function by name
method_name = 'say_hello'
method = eval(method_name)

# call it like a regular function later
args = ['friend']
kwargs = {}
method(*args, **kwargs)
Odpowiedział 07/12/2016 o 18:29
źródło użytkownik

głosy
13

żaden z co zasugerowano mi pomógł. Zrobiłem to jednak odkryć.

<object>.__getattribute__(<string name>)(<params>)

Używam Pythona 2,66

Mam nadzieję że to pomoże

Odpowiedział 28/12/2012 o 17:56
źródło użytkownik

głosy
0

Jest to prosta odpowiedź, to będzie można wyczyścić ekran na przykład. Istnieją dwa przykłady poniżej, a eval exec które drukują 0 u góry po czyszczeniu (jeśli używasz systemu Windows, należy zmienić clear, aby clsużytkownicy Linuksa i Mac zostawić jak jest na przykład) lub po prostu wykonać go odpowiednio.

eval("os.system(\"clear\")")
exec("os.system(\"clear\")")
Odpowiedział 28/08/2019 o 19:46
źródło użytkownik

głosy
0

Jak to pytanie Jak dynamicznie wywołać metody klasy przy użyciu metody-name przypisanie do zmiennej [duplikatu] oznaczony jako duplikat jak ten jeden, jestem delegowania powiązany odpowiedź tutaj:

Scenariusz jest to metoda w klasie chcą wywołać inną metodę na tej samej klasy dynamicznie, dodałem kilka szczegółów do oryginalnego przykładu, który oferuje jedne szersze scenariusz i jasność:

class MyClass:
def __init__(self, i):
  self.i = i

def get(self):
  func = getattr(MyClass, 'function{}'.format(self.i))
  func(self, 12)  # This one will work
  # self.func(12)  # But this does NOT work.


def function1(self, p1):
  print('function1: {}'.format(p1))
  # do other stuff

def function2(self, p1):
  print('function2: {}'.format(p1))
  # do other stuff


if __name__ == "__main__":
  class1 = MyClass(1)
  class1.get()
  class2 = MyClass(2)
  class2.get()

Wyjście (Python 3.7.x)

Function1: 12

function2: 12

Odpowiedział 26/03/2019 o 18:15
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more