Obchodzenie zdarzenie VB.NET C # - Typ Niezgodność

głosy
0

Mam zdarzenie generowane w kodzie VB.NET. To zdarzenie nie jest edytowalna, więc nie mam z nim pracować jak jest. Podpis jest:

Public Event CalibrateResult(ByVal BrValue As Single, ByVal TestType As Integer, ByVal TestTemp As Decimal)

Mam metodę określoną w C # na wyższym poziomie, aby złapać w ten sposób:

public void OnDeviceCalibrateResult(Single BrValue, Int32 TestType, Decimal TestTemp)
{ ... }

Jednak, kiedy rzeczywiście starają się przypisać obsługi, pojawia się komunikat o błędzie:

m_oDevice.CalibrateResult += new cDevice_Control.CalibrateResultEventHandler(OnDeviceCalibrateResult);

No overload for 'OnDeviceCalibrateResult' matches delegate 'SerDeviceComm.cDevice_Control.CalibrateResultEventHandler'

Próbowałem również „INT” i „” dla Int16 argumentu całkowitego. Jakie rodzaje powinienem być tutaj użyciu?

Utwórz 03/08/2015 o 16:47
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more