Pierwsze dane z QTreeWidgetItem dziedziczone klasy

głosy
1

Mam klasy, która dziedziczy z QTreeWidgetItem i przechwycić zdarzenie click.

Muszę dostać inny obiekt od wewnątrz mojego QTreeWidgetItem kiedy kliknij wiersz drzewa, w jaki sposób można to zrobić ??

Utwórz 09/12/2008 o 14:17
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Utworzyć i dodać element:

newItem = new QTreeWidgetItem(myExplorer);

ustaw dane:

newItem->setData(myListWidgetItem::idType, 1234);

I mieć szczelinę, która akceptuje kliknięty element (na drzewie), który można odczytać dane z:

connect( myExplorer, SIGNAL( itemClicked (QTreeWidgetItem *, int) ), this, SLOT( slotFillListWidget(QTreeWidgetItem *, int) ) );
Odpowiedział 09/12/2008 o 14:51
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more