C # - Wiele typów generycznych w jednym liście

głosy
110

To prawdopodobnie nie jest to możliwe, ale nie mam tej klasy:

public class Metadata<DataType> where DataType : struct
{
  private DataType mDataType;
}

Jest więcej do niego, ale trzymajmy go prosta. Typ rodzajowy (Typ danych) jest ograniczona do typów wartości przez WHERE. Co chcę zrobić, to mieć listę tych metadanych obiektów o różnych typach (typ danych). Jak na przykład:

List<Metadata> metadataObjects;
metadataObjects.Add(new Metadata<int>());
metadataObjects.Add(new Metadata<bool>());
metadataObjects.Add(new Metadata<double>());

Czy to w ogóle możliwe?

Utwórz 09/12/2008 o 14:29
źródło użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
142

public abstract class Metadata
{
}

// extend abstract Metadata class
public class Metadata<DataType> : Metadata where DataType : struct
{
  private DataType mDataType;
}
Odpowiedział 09/12/2008 o 14:31
źródło użytkownik

głosy
72

W następstwie odpowiedzi leppie, to dlaczego nie zrobić MetaDatainterfejs:

public interface IMetaData { }

public class Metadata<DataType> : IMetaData where DataType : struct
{
  private DataType mDataType;
}
Odpowiedział 09/12/2008 o 14:41
źródło użytkownik

głosy
25

Mam również wykorzystywane w wersji non-generic, używając newsłowa kluczowego:

public interface IMetadata
{
  Type DataType { get; }

  object Data { get; }
}

public interface IMetadata<TData> : IMetadata
{
  new TData Data { get; }
}

Jawna implementacja interfejsu służy do umożliwienia zarówno Dataczłonków:

public class Metadata<TData> : IMetadata<TData>
{
  public Metadata(TData data)
  {
    Data = data;
  }

  public Type DataType
  {
    get { return typeof(TData); }
  }

  object IMetadata.Data
  {
    get { return Data; }
  }

  public TData Data { get; private set; }
}

Można czerpać wersję kierowania typy wartości:

public interface IValueTypeMetadata : IMetadata
{

}

public interface IValueTypeMetadata<TData> : IMetadata<TData>, IValueTypeMetadata where TData : struct
{

}

public class ValueTypeMetadata<TData> : Metadata<TData>, IValueTypeMetadata<TData> where TData : struct
{
  public ValueTypeMetadata(TData data) : base(data)
  {}
}

Ten może być przedłużony do jakichkolwiek ogólnych ograniczeń.

Odpowiedział 09/12/2008 o 15:14
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more