wymiana znaków URL w JSP z UrlRewrite

głosy
1

Używam UrlRewrite w JSP projektu w JBoss . Mam pewne zasady skonfigurowane tak, że rzeczy jak:

http: // mysite / parametr

Odczytywany jest jako:

http: //mysite/index.jsp parametr = parametr

I tak dalej.

Teraz, co chciałbym wiedzieć, czy istnieje sposób, aby zastąpić pewne znaki przedstawione w URL przez użytkowników z innymi. Coś jak to, co robi Wikipedia. Podczas korzystania z miejsca w adresie URL w Wikipedia, jest zastąpiony przez „-”.

Czy UrlRewrite odpowiednim narzędziem do tego? Mam też kilka filtrów wokół, ale myślę, że shoul będę mógł tego dokonać z UrlRewrite lub podobnego narzędzia.

Utwórz 09/12/2008 o 14:48
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

W przypadku, ktoś musi zrobić to samo, ja dowiedziałem się, że to możliwe przy użyciu Servlets do filtrowania adresów URL, response.sendRedirect () i request.getRequestDispatcher (). Forward ().

Odpowiedział 17/12/2008 o 12:38
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more