Analizować wiele plików xml, JDOM

głosy
0

Tworzę klasy Javy, która wyszuka katalog dla plików XML. Jeśli to tylko niektóre obecne użyje JDOM do analizowania tych i stworzyć uproszczoną wyjście przedstawioną przez XSLT. To będzie wtedy wyjście do innego katalogu, zachowując nazwę oryginalnego pliku XML (XML czyli wejście jest „sample.xml”, wyjście XML jest również „sample.xml”.

W tej chwili można odczytać w określonym formacie XML i wysłać wynik do określonego XML, jednak nie będzie to znacznie / jakikolwiek sposób użyteczne dla mnie w przyszłości.

Utwórz 09/12/2008 o 15:21
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
2

Przechodzą w argumencie katalog do programu, zamiast argumentu plikowego. Następnie potwierdzić, że przeszedł argument jest naprawdę katalogiem, listę wszystkich plików i przetwarzać każdy plik. Na przykład:

import java.io.File;
import java.io.FilenameFilter;

public class FileDemo {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    if (args.length != 1) {
      // print usage error
      System.exit(1);
    }

    File dir = new File(args[0]);
    if (!dir.isDirectory()) {
      // print usage error
      System.exit(1);
    }

    File[] files = dir.listFiles(new FilenameFilter() {
      public boolean accept(File dir, String name) {
        return name.toLowerCase().endsWith(".xml");
      }
    });

    for (File file : files) {
      // process file
      System.out.println("File: " + file.getAbsolutePath());
    }
  }
}
Odpowiedział 09/12/2008 o 18:19
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more