Wywołanie kodu C z FORTRAN

głosy
0

Biorąc Microsoft FORTRAN 5.1 i Microsoft C / C ++ 14.0, wraz z łącznikiem, który pochodzi z tej wersji FORTRAN (które muszą być wykorzystane do innych uzależnień) Jak mogę utworzyć funkcję C i nazywamy go z FORTRAN aplikacji?

Utwórz 09/12/2008 o 21:46
źródło użytkownik
W innych językach...                            


3 odpowiedzi

głosy
3

Jest to artykuł w witrynie MSDN z przykładowy kod tutaj: FORTRAN wzywa do C

Odpowiedział 10/12/2008 o 00:37
źródło użytkownik

głosy
1

Masz dwie możliwości.
1), można pokazać przykładowo z

FORTRAN

program ftest
use iso_c_bindings
implicit none
interface
function saythis(a) ! should be subroutine if saythis returns void
import :: c_ptr
type(c_ptr), value :: a
end function saythis
end interface

character(len=80), target :: str
type(c_ptr) cstr
integer :: r

str='Hello World From Fortran' // C_NULL_CHAR
cstr=c_loc(str(1:1))
r=saythis(cstr)

C / C ++

#ifdef __cpluscplus
#include &ltl;cstdio>
using namespace std;
#else
#inlcude <stdio.h>
#endif

#ifdef __GNUC__
#define FORT(func) func ## _
#else
#define FORT(func) __stdcall func ## _
#endif

#ifdef __cpluscplus
extern "C" {
#endif
__declspec(dllexport) int FORT(sayit)(char* c)
{
return printf("%s\n",c);
}

#ifdef __cpluscplus
}
#endif

Działa to w / gcc toolchain. Musisz DUMPBIN na DLL i Fortran kodu wynikowego, aby zobaczyć, czy nazwy odpowiadają poprawnie.
Innym sposobem jest podobna:

//This is for gcc toolchain
//you'll have to find the symbol conversion yourself
//I think that Visual Studio converts fortran names
//to ALL CAPS so instead of func => _func you'll need func => FUNC

FORTRAN

program ftest
integer aa,bb,cc
common/vari/aa,bb,cc

aa=7
bb=11
cc=0
call dosomething
call dosomethingelse(aa,bb,cc)

C / C ++

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int _dosomething();
int _dosomethingelse(int*,int*,int*); //all fortran is pass by reference
struct { int aa,bb,cc; } vari;
#ifdef __cplusplus
}
#endif

//function def's go here
//struct vari should be the same memory as common/vari block

COMPILE COMMAND

$>g++ -c ctest.c <br/>
$>gfortran -c ftest.f90 <br/>
$>gfortran *.o -lstdc++ -o test_prog <br/>

Mam nadzieję że to pomoże

Odpowiedział 27/02/2009 o 14:19
źródło użytkownik

głosy
0

Może lepiej późno niż wcale. Pamiętam za pomocą MS Fortran 5.1 z Visual Studio 1. Nie jestem pewien, które Visual Studio 14.0 jest równoważne, ale myślę, że to jest stosunkowo nowe, a nie 13 roku życia. Myślę, że ta kombinacja jest nie rozrusznik jak 5.1 to kompilator dla Windows 16bit 3.

Odpowiedział 31/07/2009 o 18:06
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more