django-CKEditor: dane nie ładuje w Formularzu

głosy
0

Używam Django CKEditor jako forma modelu widget.I były w stanie w stanie zapisywać dane przy użyciu modelu formularza.

Teraz, gdy chcesz edytować wszystkie zapisane dane formularza nie ładuje dane na CKEditor. Django 1.10 Python 3.5 Windows 7 64bit

forms.py

class templateform(forms.ModelForm):
  class Meta:
    model = presciptiontemplates
    fields = ['template', 'templateid', ]
    widgets = {
      'template': CKEditorWidget(),
    }
    labels = {
      templateid: _(Patient ID),
      }

views.py

def get_template(request, tid):
template = presciptiontemplates.objects.get(templateid=tid)
form = templateform(request.POST, instance=template)
if form.is_valid():
    form = form.save(commit=False)
    form.patientid = tid
    form.save()
else:
  form = templateform(request.POST, instance=template)
return render(request, 'presapp/viewtemplate.html',{'form': form})

HTML

 <div id=preview-content>
  <form method=post style=margin-top:20px;>
    {% csrf_token %}
     ` form`.`media `
     {{ form|safe }}
    <div class= style=margin-top:20px ;>
      <button class=btn waves-effect waves-light left type=submit>Submit
  <i class=material-icons right>add_circle</i
  </button>
  </form>
  </div>
</div>
Utwórz 18/04/2017 o 11:31
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more