Kendo wykres kolumnowy - ustawić szerokość do serii

głosy
0

Jak ustawić atrybut stratę do elementów serii?

atrybut luka nie działa, ale rozstaw dzieła!

Chciałbym ustawić szerokość serii, kolumna jest zbyt mała.

To jest mój kodu html:

<kendo-chart #chart class=chart-wrapper (seriesClick)=onSeriesClick($event)>
    <kendo-chart-legend position=bottom></kendo-chart-legend>
    <kendo-chart-tooltip [shared]=true></kendo-chart-tooltip>
    <kendo-chart-series>
    <kendo-chart-series-item
      *ngFor=let item of DATA
      [data]=item.worked_hours_month
      [name]=item.worker
      field=worked_hours></kendo-chart-series-item>
    </kendo-chart-series>
    </kendo-chart>
Utwórz 19/09/2018 o 12:59
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more