Korzystanie deklaratywnej Pipeline, jak mogę powiedzieć Jenkins do korzystania z konkretnego znacznika, gdy robi Döcker budować?

głosy
0

Uruchomienie Jenkinsfile próbki poniżej, widzę w Jenkins Blue Ocean

docker build -t 80ec82b3ae67f11b8c869f2711f78ef8a577a80d -f Dockerfile .

Jenkinsfile

pipeline {
 agent any

 stages {
 stage('Docker image') {
    agent {
       dockerfile true
     }

     steps{
       echo 'Stage: Build docker image from Dockerfile...'

     }
}}}

Jak mogę powiedzieć Jenkins do korzystania z konkretnego znacznika (a nie losowo generowane tag powyżej) Podczas Döcker budować? Próbowałem additionalBuildArgs poniżej, ale dodatkowy tag został utworzony.

agent { dockerfile { additionalBuildArgs '-t this-is-an-image:latest' }}
Utwórz 19/09/2018 o 13:20
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more