Java zapytania ArrayList predefiniowanego obiektu

głosy
1

Mam ArrayList (inputList), który analizował te dane:

id,name,quantity
1,foo,10
2,bar,20
3,foo,10
4,bar,10
5,qwerty,1

Kod:

...
List<FooRow> inputList = new ArrayList<FooRow>();
inputList = br.lines().map(mapToFooRow).collect(Collectors.toList());
...

public class FooRow{
private Integer id;
private String name;
private Integer value;
}

Chcę stworzyć kolektorów, które zwracają mi listę z liczbą wartości zgrupowane według nazwy:

name,value
foo,20
bar,30
qwerty,1

Jak mogę utworzyć klasę Kolekcjonerzy to zrobić w wyrażeniu lambda? Dzięki.

Utwórz 19/09/2018 o 13:36
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
2

Można używać Collectors.groupingByi Collectors.summingInt:

Map<String, Integer> result =
  inputList.stream()
       .collect(Collectors.groupingBy(
         FooRow::getName, Collectors.summingInt(FooRow::getValue)));
Odpowiedział 19/09/2018 o 13:49
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more