Jak mogę uzyskać dostęp do skryptu z innego skryptu, jeśli oba skrypty nie dołączony do dowolnego GameObject?

głosy
0

Pierwszy scenariusz jest EditorWindow: I miejsca w folderze Edytor:

public class HierarchyEditor : EditorWindow

Drugi scenariusz jest MonoBehaviour ale attibute [InitializeOnLoad]

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using UnityEditor;
using UnityEngine;

[InitializeOnLoad]
public class CustomHierarchy : MonoBehaviour
{
  private static Vector2 offset = new Vector2(0, 2);
  public static Color gameObjectFontColor = Color.black;
  public static Color prefabOrgFontColor = Color.black;
  public static Color prefabModFontColor = Color.white;
  public static Color inActiveColor = new Color(0.01f, 0.4f, 0.25f);
  public static Color meshRendererColor = Color.yellow;

  static CustomHierarchy()
  {
    EditorApplication.hierarchyWindowItemOnGUI += HandleHierarchyWindowItemOnGUI;
  }
  private static void HandleHierarchyWindowItemOnGUI(int instanceID, Rect selectionRect)
  {
    Color fontColor = gameObjectFontColor;
    Color backgroundColor = new Color(.76f, .76f, .76f);
    FontStyle styleFont = FontStyle.Normal;
    var obj = EditorUtility.InstanceIDToObject(instanceID);
    GameObject gameObj = EditorUtility.InstanceIDToObject(instanceID) as GameObject;

    if (Selection.instanceIDs.Contains(instanceID))
    {
      backgroundColor = new Color(0.24f, 0.48f, 0.90f);
    }
    if (obj != null)
    {
      var prefabType = PrefabUtility.GetPrefabType(obj);
      if (gameObj.activeInHierarchy == false)
      {
        backgroundColor = inActiveColor;
      }

      if (prefabType == PrefabType.PrefabInstance)
      {
        styleFont = FontStyle.Bold;
        PropertyModification[] prefabMods = PrefabUtility.GetPropertyModifications(obj);
        foreach (PropertyModification prefabMod in prefabMods)
        {
          if (prefabMod.propertyPath.ToString() != m_Name && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalPosition.x && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalPosition.y && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalPosition.z && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalRotation.x && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalRotation.y && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalRotation.z && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_LocalRotation.w && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_RootOrder && prefabMod.propertyPath.ToString() != m_IsActive)
          {
            if (HasAllComponents(gameObj, typeof(MeshRenderer), typeof(BoxCollider)))
            {
              fontColor = meshRendererColor;
            }
            else
            {
              fontColor = prefabModFontColor;
            }

            break;
          }
        }
        if (fontColor != prefabModFontColor)
        {
          if (HasAllComponents(gameObj, typeof(MeshRenderer), typeof(BoxCollider)))
          {
            fontColor = meshRendererColor;
          }
          else
          {
            fontColor = prefabOrgFontColor;
          }
        }
      }
      else
      {
        if (HasAllComponents(gameObj, typeof(MeshRenderer), typeof(BoxCollider)))
        {
          fontColor = meshRendererColor;
        }
      }
      Rect offsetRect = new Rect(selectionRect.position + offset, selectionRect.size);
      EditorGUI.DrawRect(selectionRect, backgroundColor);
      EditorGUI.LabelField(offsetRect, obj.name, new GUIStyle()
      {
        normal = new GUIStyleState() { textColor = fontColor },
        fontStyle = styleFont
      }
      );
    }
  }

  public static bool HasAllComponents(GameObject gameObject, params System.Type[] types)
  {
    for (int i = 0; i < types.Length; i++)
    {
      if (gameObject.GetComponent(types[i]) == null)
        return false;
    }

    return true;
  }
}

Chcę uzyskać dostęp do niektórych zmiennych, które są w skrypcie CustomHierarchy ze skryptu HierarchyEditor.

W skrypcie CustomHierarchy we wszystkich miejscach:

if (HasAllComponents(gameObj, typeof(MeshRenderer), typeof(BoxCollider)))
          {
            fontColor = meshRendererColor;
          }

Ten gameobjects chcę dostać i pokazać w skrypcie editorwindow. W skrypcie CustomHierarchy I kolor obiektów w żółty fontcolor = meshRendererColor ale chcę też, aby wyświetlić ten obiektów w editorwindow.

Utwórz 08/11/2018 o 00:00
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
3

Jak wszyscy członkowie twojej CustomHierarchyklasy są statyczne można po prostu zrobić swoją klasę statyczną, a także:

public static class CustomHierarchy
{
  // ...
}

HierarchyEditor może po prostu dostęp do swoich członków:

public class HierarchyEditor : EditorWindow
{
  void Test()
  {
    Color someColor = CustomHierarchy.gameObjectFontColor;
    // ...
  }

  // ...
}
Odpowiedział 08/11/2018 o 00:33
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more