Selektor plików w django-filer nie odbiera plik

głosy
0

Mam OrderDetail modelu w Django. chcę dołączyć plik z wielu z każdej instancji. Mam następujący kod.

class OrderDetail(models.Model):
  company_name = models.CharField(max_length=100, blank=True, null=True)
  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  file = FilerFileField(on_delete=models.CASCADE, null=True, blank=True, related_name='sample_file')

i dla admin.py

@admin.register(OrderDetail)
class OrderDetailAdmin(admin.ModelAdmin):
   fieldsets = (
     ('OrderDetail', {'fields': (company_name','created', 'file')}),
   )

moje okno pop-up pick plik ale nie odebrać plik.wprowadzić

Każdy może pomóc proszę.

Utwórz 18/12/2018 o 11:05
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more