symfony datetime nie można mapować do podmiotu

głosy
0

ktoś ma ten dziwny problem? to działa prawo w moim lokalnym komputerze, datetime można mapować do mojego podmiot, ale nie w moim serwerze produkcyjnym, napisać test funkcjonalny, same dane testowe i samą wersję 7.1.25 php.

JSON jest następujący

{
  ends_at: 2018-12-19 16:00:45,
  starts_at: 2018-12-18 16:00:44,
  state: fulfilled,
  units: {
    18: {
      ends_at: 2018-12-18 16:00:45,
      starts_at: 2018-12-18 16:00:44,
      state: failed
    }
  }
}

Zarówno TestType i TestUnitType posiada dwie właściwości DateTime startsAt i endsAt,

class TestType extends AbstractType
{
  private $entityManager;

  public function __construct(ObjectManager $entityManager)
  {
    $this->entityManager = $entityManager;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder
      ->add('ends_at', FormType\DateTimeType::class, [
        'property_path'=> 'endsAt',
        'widget'=>'single_text',
        'format' => 'yyyy-MM-dd H:i:s',
      ])
      ->add('starts_at', FormType\DateTimeType::class, [
        'property_path'=> 'startsAt',
        'widget'=>'single_text',
        'format' => 'yyyy-MM-dd H:i:s',
      ])
      ->add('state', FormType\ChoiceType::class, [
        choices => [
          'fulfilled' => 'fulfilled',
          'running' => 'running',
          'failed' => 'failed',
          'ready' => 'ready',
        ],
      ])
      ->add('units', FormType\CollectionType::class, [
        'entry_type' => TestUnitType::class,
        'allow_add'=> false,
        'allow_delete'=> false,
        'by_reference' => true
       ])
    ;
  }

  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults([
      'data_class' => Test::class,
    ]);
  }
}
Utwórz 18/12/2018 o 11:07
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more