System.InvalidOperationException: „zbieranie przedmioty musi być pusty przed użyciem ItemsSource.”

głosy
0

Mam nadzieję, że ktoś może patrzeć na to ze świeżą parę oczu, bo nie może go zobaczyć.

Błąd pojawia się: System.InvalidOperationException: „Zbiór Rzeczy muszą być pusty przed użyciem ItemsSource”

Inne posty na StackOverflow tutaj sugerują, aby mieć oko na GridViewColumn i GridViewColumn.CellTemplate jak również DataTemplate. To wydaje się być poprawny i patrząc z nadzieją można zobaczyć coś, czego nie zrobiłem.

Poniżej znajduje się C #. Komunikat o błędzie podane powyżej faktycznie wskazuje poniższa .ItemsSource - ale muszę to:

private void RefreshList()
  {
    lstoList.ItemsSource = oList;
    oList.Clear();
    foreach (var offVar in db.O)
    {
      oList.Add(offVar);
    }
    lstoList.Items.Refresh();
  }

Poniżej jest XAML:

<Page x:Class=LApplication.p
 xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
 xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
 xmlns:mc=http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006 
 xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 
 xmlns:local=clr-namespace:LApplication
 mc:Ignorable=d 
 Loaded=Page_Loaded
 d:DesignHeight=500 d:DesignWidth=900
 Title=p>

<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height=200 />
    <RowDefinition Height=* />
    <RowDefinition Height=* />
  </Grid.RowDefinitions>

  <!--<StackPanel>-->
    <TabControl Height=200>
      <TabItem Header=L Applicants>
        <Grid>
          <Grid.ColumnDefinitions>

          </Grid.ColumnDefinitions>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height=50*/>
            <RowDefinition Height=*/>
            <RowDefinition Height=*/>
            <RowDefinition Height=*/>
          </Grid.RowDefinitions>

          <ListView Name=lstoList Grid.Row=0 Grid.ColumnSpan=1 SelectionChanged=lstoList_SelectionChanged>
            <ListView.View>
                    <GridView>
                      <GridViewColumn Header=UserId Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding UserId} ></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=QuoteId Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding QuoteId}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>
                      <GridViewColumn Header=oAmount Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding oAmount}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=Term Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding Term} ></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=IRate Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding IRate}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=FirstName Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding FirstName}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=LastName Width=120 >
                          <GridViewColumn.CellTemplate>
                            <DataTemplate>
                              <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding LastName}></TextBlock>
                            </DataTemplate>
                          </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=datetime Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding datetime}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=oStatusId Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding oStatusId}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=pName Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding pName}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>

                      <GridViewColumn Header=CompanyReg Width=120 >
                        <GridViewColumn.CellTemplate>
                          <DataTemplate>
                            <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding CompanyReg}></TextBlock>
                          </DataTemplate>
                        </GridViewColumn.CellTemplate>
                      </GridViewColumn>
                    </GridView> 
            </ListView.View>

            <!--Enables right click-->
            <ListView.ContextMenu>
              <ContextMenu Name=UserListOverview IsEnabled=True>
                <ContextMenu.Items>
                  <MenuItem Header=Add New o Name=submenuAddo IsEnabled=True Click=submenuAdd_Click>
                    <MenuItem.Icon>
                      <Image Source=Images/add.png Stretch=Uniform></Image>
                    </MenuItem.Icon>
                  </MenuItem>
                  <MenuItem Header=Update Selected o Name=submenuModifyo IsEnabled=True >
                    <MenuItem.Icon>
                      <Image Source=Images/update.png Stretch=Uniform></Image>
                    </MenuItem.Icon>

                  </MenuItem>

                  <MenuItem Header=Remove Selected o Name=submenuDeleteo IsEnabled=True>
                    <MenuItem.Icon>
                      <Image Source=Images/remove.png Stretch=Uniform></Image>
                    </MenuItem.Icon>
                  </MenuItem>
                </ContextMenu.Items>

              </ContextMenu>

            </ListView.ContextMenu>
            <ScrollBar x:Name=scrollBar Height=100 Width=500/>
          </ListView>

        </Grid>
      </TabItem>

      <TabItem Header=p Logs>
        <Grid>
          <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width=1200*/>
            <ColumnDefinition Width=*/>
            <ColumnDefinition Width=*/>
          </Grid.ColumnDefinitions>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height=400/>
            <RowDefinition Height=50*/>
          </Grid.RowDefinitions>

          <ListView Name=lstpList Grid.Row=0 Grid.ColumnSpan=2>
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header=UserId Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding UserId} ></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=datetime Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding datetime} ></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=oAmount Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding oAmount}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=Term Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding Term}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=Action Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding Action}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=AffIntRate Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding AffIntRate}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=RpmtIntRate Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding RpmtIntRate}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

                <GridViewColumn Header=oStatusId Width=120 >
                  <GridViewColumn.CellTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <TextBlock HorizontalAlignment=Stretch TextWrapping=Wrap Text={Binding oStatusId}></TextBlock>
                    </DataTemplate>
                  </GridViewColumn.CellTemplate>
                </GridViewColumn>

              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </Grid>
      </TabItem>
      <ScrollBar x:Name=scrollBar1 Height=13 Width=358/>
    </TabControl>
  <!--</StackPanel>-->


  <!--users and Logs tabs-->
   <StackPanel Name=stkpDetails Grid.RowSpan=4 Height=400 VerticalAlignment=Top Grid.Row=1 Grid.Column=1 Width=400 Visibility=Visible HorizontalAlignment=Center>
      <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
          <ColumnDefinition Width=40*/>
          <ColumnDefinition Width=60*/>

        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Grid.RowDefinitions>
          <RowDefinition Height=10*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
          <RowDefinition Height=*/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <!---No need to add names as they will not have any interaction-->
        <Label Grid.Row=0 Grid.Column=0 Content=UserId />
        <Label Grid.Row=1 Grid.Column=0 Content=QuoteId />
        <Label Grid.Row=2 Grid.Column=0 Content=oAmount />
        <Label Grid.Row=3 Grid.Column=0 Content=oTerm />
        <Label Grid.Row=4 Grid.Column=0 Content=oIntRate />
        <Label Grid.Row=5 Grid.Column=0 Content=p Name />
        <Label Grid.Row=8 Grid.Column=0 Content=o Status />

        <TextBox Grid.Row=0 Grid.Column=1 Name=tbxUserId />
        <TextBox Grid.Row=1 Grid.Column=1 Name=tbxQuoteId />
        <TextBox Grid.Row=2 Grid.Column=1 Name=tbxoAmount />
        <TextBox Grid.Row=3 Grid.Column=1 Name=tbxoTerm />
        <TextBox Grid.Row=4 Grid.Column=1 Name=tbxoIntRate />
        <TextBox Grid.Row=5 Grid.Column=1 Name=tbxpName />

        <ComboBox Name=cbooStatus Grid.Column=1 Grid.Row=8>
            <ComboBoxItem Content=Please select/>
            <ComboBoxItem Content=Approved/>
            <ComboBoxItem Content=Rejected />
            <ComboBoxItem Content=Pending />
            <ComboBoxItem Content=Revised o />
        </ComboBox>

          <Button Name=btnUpdate Grid.Row=9 Grid.Column=2 Content=Update Width=60 Height=30 HorizontalAlignment=Center Click=btnUpdate_Click></Button>
      </Grid>
    </StackPanel>
</Grid>

Utwórz 18/12/2018 o 11:09
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more