Pokaż / Ukryj div na Wybierz Zmień opcja nie działa

głosy
0

Staram się ukryć / pokazać moje div wbrew wybierz z id „OpcoesCampos”, ale ten kod nie działa. Czy ktoś może wyjaśnić mi dlaczego i dać mi jakąś pomoc? BTW, czy to możliwe, aby wywołać metodę kontrolera przeciwko wybranych wartości na wejściach / wybiera?

<body class=img-main style=background-image: url(https://images.pexels.com/photos/34578/pexels-photo.jpg?cs=srgb&dl=blogging-business-coding-34578.jpg&fm=jpg); background-size: cover;>
  <h2 style=color:white;> Lista de Estágios/Projetos </h2>
  <div class=panel panel-primary>
    <div class=panel-heading>
      <select class=form-control id=OpcoesCampos>
        <option>Selecione o filtro</option>
        <option>Propostas Ativas</option>
        <option>Localização</option>
        <option>Ano/Semestre</option>
      </select>
      <input id=Localização type=text>
      <div class=form-group id=Ano>
        <div class=col-md-10>
           // Some options inside here
        </div>
      </div>
      <div class=form-group id=Semestre>
        <div class=col-md-10>
           // Some options inside here
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class=panel-body>
      // Just a table with content inside here
      <p>
        @Html.ActionLink(Adicionar Projeto/Estágio, Create)
      </p>
    </div>
  </div>

@section Scripts {
  @Scripts.Render(~/bundles/jqueryval)
  <script type=text/javascript>
    $('#Localização').hide();
    $('#Ano').hide();
    $('#Semestre').hide();
        $(function () {
          $('#OpcoesCampos').change(function () {
            e.preventDefault()
            MostraDropDownList($(this).val());
          });
        });

    function MostraDropDownList(this) {
      if (myFormType == 'Propostas Ativas') {
        $('#Localização').hide();
        $('#Ano').hide();
        $('#Semestre').hide();
        e.stopPropagation();
      }
      else if (myFormType == 'Localização') {
        $('#Localização').show();
        $('#Ano').hide();
        $('#Semestre').hide();
        e.stopPropagation();
      }
      else if (myFormType == Ano/Semestre) {
        $('#Localização').hide();
        $('#Ano').show();
        $('#Semestre').show();
        e.stopPropagation();
      }
    }
  </script>
}
 </body>
Utwórz 18/12/2018 o 11:14
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
0

Oto rozwiązanie.

$('#Localização').hide();
  $('#Ano').hide();
  $('#Semestre').hide();
      $(function () {
        $('#OpcoesCampos').change(function (e) {            
         MostraDropDownList($(this).val(),e);
         e.preventDefault();
        });
      });

  function MostraDropDownList(myFormType,e) {
    if (myFormType == 'Propostas Ativas') {
      $('#Localização').hide();
      $('#Ano').hide();
      $('#Semestre').hide();
      e.stopPropagation();
    }
    else if (myFormType == 'Localização') {
      $('#Localização').show();
      $('#Ano').hide();
      $('#Semestre').hide();
      e.stopPropagation();
    }
    else if (myFormType == "Ano/Semestre") {
      $('#Localização').hide();
      $('#Ano').show();
      $('#Semestre').show();
      e.stopPropagation();
    }
  }

Emisja znaleziono -> e.preventDefault () trzeba zadzwonić po wywołania funkcji (MostraDropDownList).

i trzeba użyć zamiast tego zastosowania „” myFormType przekazać parametry.

Dzięki.

Odpowiedział 18/12/2018 o 11:34
źródło użytkownik

głosy
0

Mam stałe niektóre z problemów w kodzie. Teraz to nie daje błędów i można zmodyfikować html, jak chcesz. Również pokazać i ukryć zadziała.

Nie ma potrzeby, aby przejść dodatkowy parametr przy wywołaniu funkcji za każdym razem. Lepszym sposobem jest wywołanie e.stopPropagation (); Po wywołaniu funkcji.

<html>
<head></head>
<body class="img-main" style="background-image: url(https://images.pexels.com/photos/34578/pexels-photo.jpg?cs=srgb&dl=blogging-business-coding-34578.jpg&fm=jpg); background-size: cover;">
  <h2 style="color:white;"> Lista de Estágios/Projetos </h2>
  <div class="panel panel-primary">
    <div class="panel-heading">
      <select class="form-control" id="OpcoesCampos">
        <option>Selecione o filtro</option>
        <option>Propostas Ativas</option>
        <option>Localização</option>
        <option>Ano/Semestre</option>
      </select>
      <input id="Localização" type="text">
      <div class="form-group" id="Ano">
        <div class="col-md-10">
           <!-- Some options inside here -->
        </div>
      </div>
      <div class="form-group" id="Semestre">
        <div class="col-md-10">
           <!-- // Some options inside here -->
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="panel-body">
      <!-- // Just a table with content inside here -->
      <p>

      </p>
    </div>
  </div>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $('#Localização').hide();
    $('#Ano').hide();
    $('#Semestre').hide();

    function MostraDropDownList(myFormType) {
      if (myFormType == 'Propostas Ativas') {
        $('#Localização').hide();
        $('#Ano').hide();
        $('#Semestre').hide();
      }
      else if (myFormType == 'Localização') {
        $('#Localização').show();
        $('#Ano').hide();
        $('#Semestre').hide();
      }
      else if (myFormType == "Ano/Semestre") {
        $('#Localização').hide();
        $('#Ano').show();
        $('#Semestre').show();
      }
    }
    $(function () {
      $('#OpcoesCampos').change(function(e) {
        e.preventDefault();
        MostraDropDownList($(this).val());
        e.stopPropagation();
      });
    });
  </script>
 </body>
 </html>
Odpowiedział 18/12/2018 o 11:44
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more