Dostępne URI dla Intent ACTION_PICK

głosy
0

Mam zamiar odkrywania ACTION_PICK Android.

Zgodnie z docs:

Wejście: getData () jest URI zawierający katalog danych (vnd.android.cursor.dir / *), z którego można wybrać element.

Na razie wiem tylko 4 zbudowany w URI, które mogą być wykorzystane w ACTION_PICK:

  1. MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI (dla zdjęć)
  2. MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI (na audio)
  3. MediaStore.Video.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI (dla wideo)
  4. ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI (kontaktów)

Chociaż możemy przekazać nasz własny URI ale chciałbym poznać pełną listę URI, które są przewidziane przez android.

PS: Czy istnieje domyślny URI dla plików tekstowych, takich jak pdf docs itp?

Utwórz 18/12/2018 o 11:15
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more