Android: Jak uporządkować kursora używane do pobrania kontakty?

głosy
0

W kolejności alfabetycznej, takich jak znaki pierwszym następnie numerów, a następnie znaki specjalne?

Próbowałem przy użyciu następujących kod, ale najpierw sortuje z numerami następnie nazwy kontaktów.

context.getContentResolver().query(
        ContactsContract.Data.CONTENT_URI,
        PROJECTION,
        SELECTION,
        null, ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY_NAME + ASC
    );

Gdybym go zmienić na DESC następnie alfabety są posortowane w odwrotnej kolejności, a następnie za pomocą liczb.

Utwórz 19/12/2018 o 12:08
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more