używać Firebase wyraźnych bazy

głosy
0

Mam serwer node.js użyciu express i chcę użyć Firebase do przechowywania danych, a następnie odczytać je na klienta. Czytałem dokumenty, ale nie mogę zrozumieć to out.This to, co mam.

const admin = require('firebase-admin');              
admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
  databaseURL: https://caos-27d19.firebaseio.com
});
app.use(morgan('combined'))
app.use(bodyParser.json())
app.use(cors())

const db = admin.database();

Moje pytanie brzmi: jak przechowywać pewne dane do chmury Firebase kiedy stworzyli pierwszy dokument na konsoli Firebase.

Utwórz 19/12/2018 o 14:09
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more