Python plotly - Sankey subplot

głosy
0

Starałem się stworzyć multiplot w ipython-plotly zawierający SANKEY schematem.

W przykładzie z plotly subplot-strony układ jest zdefiniowany poprzez kotwy:

layout_all = dict(
width=1200,
height=2500,
autosize=False,
title='Sankey - Multiplot',
margin = dict(t=100),
showlegend=False,   
xaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0, 1], anchor='y1', showticklabels=False)),
#xaxis2=dict(axis, **dict(domain=[0, 1], anchor='y2', showticklabels=False)),        
yaxis1=dict(axis, **dict(domain=[0, 0.33], anchor='x1', hoverformat='.2f')),  
#yaxis2=dict(axis, **dict(domain=[0.33, 0.66], anchor='x2',  hoverformat='.2f')),
plot_bgcolor='rgba(228, 222, 249, 0.65)'

)

Ale to nie jest możliwe, aby przypisać „OśX” lub „yAxis” do SANKEY-plot. Co się dzieje, jest to, że Sankey działki rozciąga się na całą stronę z wątków są połączone wewnątrz. Byłoby możliwe określenie pewnej wielkości dla SANKEY wykresie?

Utwórz 19/12/2018 o 14:12
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more