Proszę wyjaśnić ten błąd - przy użyciu sqldf

głosy
0

Znalazłem podobne pytania i błędy ale nikt wydaje się odpowiedzieć na moje ...

Używam tego kodu:

returns2017 <- sqldf('select c.*, s.cell_no from cis10_2 c inner join selpar17 s on c.regx = s.lower_region2 and c.lower_size between s.lower_size and s.upper_size and c.SIC2007 between s.lower_class2 and s.upper_class2')

które przystosowały się od kodeksu pracy z minimalnymi korektami

zwraca błąd:

 Error in get(as.character(FUN), mode = function, envir = envir) : 
  object 'as.labelled' of mode 'function' was not found 

kiedy używać traceback () uzyskać:

5: get(as.character(FUN), mode = function, envir = envir)
4: match.fun(asfn)
3: FUN(X[[i]], ...)
2: lapply(seq_along(rs), auto)
1: sqldf(select c.*, s.cell_no from cis10_2 c inner join selpar17 s on c.regx = s.lower_region2 and c.lower_size between s.lower_size and s.upper_size and c.SIC2007 between s.lower_class2 and s.upper_class2) 

Czy ktoś mógłby wyjaśnić, co to jest komunikat o błędzie mówiąc, więc mogę wyłowić to, co jest nie tak z moim stwierdzeniem?

Utwórz 19/12/2018 o 14:19
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more