Jak formatować tekst, który będzie wyświetlany w trzepotanie

głosy
1

Chcę, aby wyświetlić następujący tekst na ekranie z Indeksy górne są wyświetlane poprawnie. Jak to zrobić w trzepotanie?

wprowadzić

Utwórz 19/12/2018 o 14:20
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
5

Można użyć RichTextiUnicode

 final defaultStyle = TextStyle(color: Colors.black);
 final blueStyle = TextStyle(color: Colors.blue);


    return Center(
       child: RichText(
        text: TextSpan(
          text: "c. 10\u{207B}\u{2076} seconds: ",
          style: defaultStyle,
          children: [
           TextSpan(text: "Hadron epoch ", style: blueStyle, children: [
            TextSpan(
             style: defaultStyle,
             text:
               "begins: As the universe cools to about 10\u{00B9}\u{2070} kelvin,",
            ),
           ])
          ]),
       ),
      );

Więcej informacji: https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_subscripts_and_superscripts

Odpowiedział 19/12/2018 o 14:39
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more