Dotnet Rdzeń Nuget ustawić proxy

głosy
0

Biegnę rdzeń dotnet 2.2. Chciałbym ustawić proxy jak otrzymam to podczas uruchamiania przywrócić DotNet.

NuGet.targets(114,5): error : A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond [C:\Projects\FarrisCosting\Projects.csproj]

Za innym poście tego polecenia jest możliwe.

nuget.exe config -set http_proxy=http://my.proxy.address:port nuget.exe config -set http_proxy.user=mydomain\myUserName nuget.exe config -set http_proxy.password=mySuperSecretPassword

Korzystanie z podstawowych konwencji DotNet spodziewałbym mieć następujące dostępny

DotNet Nuget config -Set ale to nie wydaje się być dostępne. Myślę, że trzeba uruchomić Nuget bezpośrednio z SDK bez hermetyzacji?

Utwórz 19/12/2018 o 14:21
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Instalowanie Nuget z tego postu i wykonanie odpowiednich poleceń obsługiwane obejścia.

Nuget Za Proxy

Mimo to chcielibyśmy, aby zobaczyć te polecenia zintegrowane dotnet coret.

Odpowiedział 19/12/2018 o 14:37
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more