Jak podzbiór następną kolumnę R

głosy
0
df <- data.frame(intro = c(bob,bob,bob),
      intro_score = c(Excellent,Excellent,Good),
      method = c(sally,sally,sally),
      method_score = c(Excellent,Excellent,Excellent),
      result = c(Norman,Norman,Norman),
      result_score = c(Good,Good,Good)) 

Jeśli chcę szukać „bob” w tym dataframe, jak mogę wrócić kolumnę obok „Bob” (intro_score tylko), przy założeniu, że nie jestem pewien, czy „bob” jest tutaj. Powiedzmy, gdybym miał szukać „ken”, wynik powinien być zerowy. Gdybym miał szukać „Norman”, wynik powinien powrócić result_score.

Próbowałem coś takiego:

name <- bob

df_name <- df %>%
 if (str_detect(intro, name)) {
  select((which(colnames==str_detect(intro, name)))+1)
 } else {}

Dziękujemy za pomoc!

Utwórz 09/10/2019 o 23:37
źródło użytkownik
W innych językach...                            


4 odpowiedzi

głosy
0
library(purrr)
search_person <- "bob"
colnames(df)[which(map_lgl(df,~all(.x == search_person))) + 1]
"intro_score"
Odpowiedział 09/10/2019 o 23:52
źródło użytkownik

głosy
0

Oto jedna z opcji select_if

library(dplyr)
library(magrittr)
df %>% 
  select_if(~ any(. == "bob")) %>%
  names %>%
  match(., names(df)) %>% 
  add(1) %>% 
  names(df)[.]
#[1] "intro_score"
Odpowiedział 10/10/2019 o 00:13
źródło użytkownik

głosy
1

stosując zasady R jeśli potrzebujesz nazwy można zrobić:

names(df[unique(which(df=="bob",TRUE)[,2]+1)])
[1] "intro_score"

lub jeśli potrzebujesz wartości kolumny, możesz zrobić:

df[unique(which(df=="bob",TRUE)[,2]+1)]

intro_score
1  Excellent
2  Excellent
3    Good
Odpowiedział 10/10/2019 o 00:13
źródło użytkownik

głosy
0

Można przekształcić dane w czasie (intro, metody wynik), nazwa i wynik.

df2 <- reshape(df, direction = "long", varying = list(c(1,3,5), c(2,4,6)), v.names = c("name", "score"), times = c("intro", "method", "result"))  
df2[df2$name == "Norman", "score"]
Odpowiedział 10/10/2019 o 00:19
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more