VCalendar i PHP wysyłając wezwanie na spotkanie, ale e-mail nie jest prośbą o odpowiedź

głosy
0

Używam PHP i vCal wysłać wezwanie na spotkanie do użytkownika. Problem jest, gdy stosowanie odbiera żądanie, nie dać im możliwość „Akceptuj / Odrzuć” Spotkanie. Dzieje się to w programie Outlook. Accept i spadek przycisk Opcje są wyszarzone i gdy e-mail jest otwarty mówi „Nie wymaga odpowiedzi” Chciałbym, aby tak było, że użytkownik ma możliwość odrzucenia lub przyjęcia i nie wymaga odpowiedzi. Jeśli staram się akceptować test zaprosić na moim iPhone, komunikat wyskakuje że mówi „Twoja odpowiedź na to zaproszenie nie może zostać wysłana.” Nie wiesz, co dostrojenia muszę zrobić w moim kodu vCal. Dowolny pomysł?

 //Create Email Headers
    $mime_boundary = ----Meeting Booking----.MD5(TIME());

  $headers = From: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= Reply-To: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= MIME-Version: 1.0\n;
  $headers .= Content-Type: multipart/alternative; boundary=\$mime_boundary\\n;
  $headers .= Content-class: urn:content-classes:calendarmessage\n;

  //Create Email Body (HTML)
  $message = --$mime_boundary\r\n;
  $message .= Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= <html>\n;
  $message .= <body>\n;
  $message .= '<p>'.$description.'</p>';
  $message .= </body>\n;
  $message .= </html>\n;
  $message .= --$mime_boundary\r\n;

  $ical =
    'BEGIN:VCALENDAR' . \r\n .
    'PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN' . \r\n .
    'CALSCALE:GREGORIAN' . \r\n .
    'VERSION:2.0' . \r\n .
    'METHOD:REQUEST' . \r\n .
    'BEGIN:VTIMEZONE' . \r\n .
    'TZID:America/Chicago:' . \r\n .
    'BEGIN:STANDARD' . \r\n .
    'DTSTART:200911 01T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=1SU;BYMONTH=11' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0400' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0500' . \r\n .
    'TZNAME:EST' . \r\n .
    'END:STANDARD' . \r\n .
    'BEGIN:DAYLIGHT' . \r\n .
    'DTSTART:20090301T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=2SU;BYMONTH=3' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0500' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0400' . \r\n .
    'TZNAME:EDST' . \r\n .
    'END:DAYLIGHT' . \r\n .
    'END:VTIMEZONE' . \r\n .
    'BEGIN:VEVENT' . \r\n .
    'ORGANIZER;CN='.$from_name.':MAILTO:'.$from_address. \r\n .
     //'ATTENDEE;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=TRUE;CN='.$to_name.';'.
    'ATTENDEE;CN='.$to_name.';ROLE=REQ-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:MAILTO:'.$to_address. \r\n .
    'LAST-MODIFIED:' . date(Ymd\TGis) . \r\n .
    'UID:'.date(Ymd\TGis, strtotime($startTime)).rand().@.$domain.\r\n .
    'DTSTAMP:'.date(Ymd\TGis). \r\n .
    'DTSTART;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($startTime)). \r\n .
    'DTEND;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($endTime)). \r\n .
    'TRANSP:OPAQUE'. \r\n .
    'SEQUENCE:1'. \r\n .
    'SUMMARY:' . $subject . \r\n .
    'LOCATION:' . $location . \r\n .
    'CLASS:PUBLIC'. \r\n .
    'PRIORITY:5'. \r\n .
    'BEGIN:VALARM' . \r\n .
    'TRIGGER:-PT15M' . \r\n .
    'ACTION:DISPLAY' . \r\n .
    'DESCRIPTION:Reminder' . \r\n .
    'END:VALARM' . \r\n .
    'END:VEVENT'. \r\n .
    'END:VCALENDAR'. \r\n;
  $message .= 'Content-Type: text/calendar;name=meeting.ics;method=REQUEST'.\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= $ical;

  $mailsent = mail($to_address, $subject, $message, $headers);
Utwórz 09/10/2019 o 23:56
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more