Exoplayer w Reyclerview

głosy
0

Jestem nowy z Exoplayer, im próbuje napisać klasę Exoplayer a następnie użyć go do Recyclerview że używam w moich activitys.

Na przykład, że posiadają aktywność, która ma Recyclerview

KOD

  public class VideoListAdapter extends RecyclerView.Adapter<VideoListAdapter.VideoViewHolder>{
  private LayoutInflater inflater;
  private Context context;
  private List<Video> data;

  public VideoListAdapter(Context context, List<Video> data){
    this.context = context;
    this.inflater = LayoutInflater.from(context);
    this.data = data;
  }

  @Override
  public VideoViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = inflater.inflate(R.layout.video_item,parent,false);
    return new VideoViewHolder(v);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(final VideoViewHolder holder, final int position) {
    final Video video = data.get(position);
    String videoIDCheck = video.getVideoID();
    if(!(videoIDCheck.equals(null) || videoIDCheck.equals() || videoIDCheck.isEmpty())) {
      MediaController mc = new MediaController(getContext());
      holder.tvTitleVideo.setText(video.getVideoName());
      holder.tvLikes.setText(String.valueOf(video.getLikes()));
      holder.tvViews.setText(String.valueOf(video.getViews()));
      holder.tvCommentsCount.setText(String.valueOf(video.getCountComments()));
      holder.tvUploadDate.setText(String.valueOf(timeAgo.getTimeAgo(video.getUploadDate(),getContext())));

      Uri uri = Uri.parse(video.getVideoURL());
      Log.d(MyPlayListFragment, URL + uri.toString() + position: + position);
      holder.videoViewUser.setVideoURI(uri);
      mc.setAnchorView(holder.videoViewUser);
      holder.videoViewUser.requestFocus();
      holder.videoViewUser.setMediaController(mc);

      holder.ivThumbnailVideo.setVisibility(View.VISIBLE);
      Glide.with(getContext()).load(video.getFrameURL()).into(holder.ivThumbnailVideo);

      //edit the name of the video
      holder.tvTitleVideo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          changeVideoName(video.getVideoID(), holder.tvTitleVideo);
        }
      });
      holder.ibDelete.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          deleteVideo(video.getVideoID(), video.getGenre().toLowerCase(), video.getVideoName(), video.getVideoURL(),position);
        }
      });

      //show comments
      holder.tvComments.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          Log.d(TAG, tv comments clicked);
          CommentsFragmentRV comments = new CommentsFragmentRV();
          comments.setCancelable(true);
          Bundle bundle = new Bundle();

          bundle.putString(Params.VIDEOID, video.getVideoID());
          bundle.putString(Params.GENRE, video.getGenre());
          comments.setArguments(bundle);
          comments.show(getFragmentManager(), TAG);
        }
      });
    }

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return data.size();
  }


  public class VideoViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
    private TextView tvTitleVideo,tvLikes,tvViews,tvUploadDate,tvComments,tvCommentsCount;
    private VideoView videoViewUser;
    private ImageView ivThumbnailVideo;
    private ImageButton ibDelete;

    public VideoViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      tvTitleVideo = (TextView) itemView.findViewById(R.id.videoTitle);
      tvComments = (TextView)itemView.findViewById(R.id.tvCommentsMylist);
      tvCommentsCount = (TextView)itemView.findViewById(R.id.tvCommentsCount);
      tvLikes = (TextView)itemView.findViewById(R.id.tvLikes);
      tvViews = (TextView)itemView.findViewById(R.id.tvViews);
      videoViewUser = (VideoView)itemView.findViewById(R.id.videoViewUser);
      ivThumbnailVideo = (ImageView)itemView.findViewById(R.id.ivThumbnailVideo);
      ibDelete = (ImageButton)itemView.findViewById(R.id.ibDelete);
      tvUploadDate = (TextView)itemView.findViewById(R.id.tvUploadDate);

      ivThumbnailVideo.setOnClickListener(this);
    }

Jest to Reyclerview że używa „VideoView”. Instend VideoView chcę używać Exoplayer. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwe, aby napisać klasę, a cały kod Exoplayer napisać tam iw Recyclerview zadzwonić tej klasy. Chcę napisać metod Exoplayer tylko raz i używać go na wiele działań.

Moje główne pytanie, czy jest możliwe, aby utworzyć klasę Exoplayer, w jaki sposób można go używać na Recyclerview?

Utwórz 09/10/2019 o 23:57
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more