Trzepotanie: sliverAppBar rozmiaru problemu na przewijanie listy

głosy
0

Chcę, aby sliverAppBar zmieniany podczas przewijania listy poniżej niej.

Teraz są dwie kwestie:

1) sliverAppBar nie mam rozmiaru podczas przewijania listy ( zrzut ekranu )

2) Nie mogę znaleźć przykład / rozwiązanie jak zmienić rozmiar zawartości podrzędny sliverAppBar kiedy zmienić wysokość ( zrzut ekranu )

@override
Widget build(BuildContext context) {
 return Scaffold(
  backgroundColor: Colors.white,
  body: CustomScrollView(
   slivers: <Widget>[
    SliverAppBar( // <-- how to resize on scrolling ListView?
     expandedHeight: 200.0,
     floating: false,
     pinned: true,
     flexibleSpace: SafeArea(
      child: Column(
       children: [
        Row( // <-- how to make it flexible/resizable?
         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
         children: [
          Image.asset(
           'assets/images/user.png',
           fit: BoxFit.cover,
           width: 120,
          )
         ],
        ),
       ],
      ),
     )
    ),
    SliverFillRemaining(
     child: ListView.builder(
      shrinkWrap: false,
      itemCount: widget.europeanCountries.length,
      itemBuilder: (context, index) {
       return ListTile(
        title: Text(widget.europeanCountries[index]),
       );
      },
     ),
    )
   ],
  ),
  floatingActionButton: FloatingActionButton(
   onPressed: _incrementCounter,
   tooltip: 'Increment',
   child: Icon(Icons.add),
  ), // This trailing comma makes auto-formatting nicer for build methods.
 );
}
Utwórz 09/10/2019 o 23:59
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Używać [FlexibleSpaceBar] i [SliverList]

 • [SliverList] podczas przewijania listy mogą zmieniać rozmiar [sliverAppBar]
 • [FlexibleSpaceBar] uniemożliwia przepełnienie granicy
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: HomePage(),
  );
 }
}

class HomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _HomePageState createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
 ScrollController controller = ScrollController();

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   backgroundColor: Colors.white,
   body: CustomScrollView(
    slivers: <Widget>[
     SliverAppBar(
      expandedHeight: 200.0,
      floating: true,
      pinned: true,
      flexibleSpace: FlexibleSpaceBar( // 
       background: Column(
        children: [
         Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
           Placeholder(
            fallbackHeight: 120,
            fallbackWidth: 120,
           ),
          ],
         ),
        ],
       ),
      ),
     ),
     SliverList( //
      delegate: SliverChildBuilderDelegate(
       (context, index) {
        return ListTile(
         title: Text("Text"),
        );
       },
       childCount: 100,
      ),
     ),
     // SliverFillRemaining(
     //  child: ListView.builder(
     //   shrinkWrap: false,
     //   itemCount: 100,
     //   itemBuilder:,
     //  ),
     // )
    ],
   ),
   floatingActionButton: FloatingActionButton(
    onPressed: () {},
    tooltip: 'Increment',
    child: Icon(Icons.add),
   ),
  );
 }
}
Odpowiedział 10/10/2019 o 03:46
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more