W projekcie scala stworzyć punkt zasilania i got błąd importu. org.apache.poi.ss.usermodel importu. Wypróbowane prace ss import

głosy
0

poi generacji power point wsparcie może apache przy użyciu języka Scala.

Próbowałem dodanie wersji 3.15 beta i 3,17 żaden z nich nie działa

kod w projekcie, jak poniżej:

import org.apache.poi.sl._

Utwórz 10/10/2019 o 00:01
źródło użytkownik
W innych językach...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more