sprawdzić ograniczenia SQL <>

głosy
0

Ja po prostu chcę wiedzieć, co robi symbol <> po czek kluczowe robi ??

Przykład:

create table DistancesTbl(
  from varchar(100) not null,
  to varchar(100) not null,
  km smallint not null,
  primary key(from, to),
  constraint check_from_to check (from <> to),
  constraint check_distance check (km > 0)
);

w poprzednim zapytaniu, co robi linia ograniczenie check_from_to sprawdzić (z <> do), dokładnie zrobić?

Dzięki!

Utwórz 10/10/2019 o 00:02
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
2

Jest to kolejna wersja nie równej operatora :

Not equal:
mysql> SELECT '.01' <> '0.01';
    -> 1
mysql> SELECT .01 <> '0.01';
    -> 0
mysql> SELECT 'zapp' <> 'zappp';
    -> 1

To taka sama jak przy użyciu !=

Odpowiedział 10/10/2019 o 00:06
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more