dodać obiekt do utworzonego obiektu (Funkcje Firebase)

głosy
0

Ja podpinania do tworzenia obiektów na określonym Collection (zamówień) muszę dodać nową właściwość do obiektu zanim zostanie zapisane, nic nie wraca, bezskutecznie.

Szukałem w dokumentacji na https://firebase.google.com/docs/reference/functions/functions.firestore.DocumentBuilder#writing_data ale to dla onUpdate tak nie działa jak zamierzam go.

exports.createOrder = firestore.document('orders/{orderId}').onCreate((snap, context) => {
  const newOrder = snap.data()
  console.log('triggered', newOrder)
  const orderId = randomize('A0', 10)
  console.log({ orderId })
  return newOrder.ref.set({ orderId }, { merge: true })
  //newOrder.ref.set is undefined
  return newOrder.set({ orderId }, { merge: true })
  //newOrder.set is undefined
})
Utwórz 10/10/2019 o 00:03
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

snap.data()zwraca surowego obiektu JavaScript którego właściwości zawierają wartości pól w dokumencie. Nie zawiera właściwość o nazwie ref(chyba, że miał pole dokument zwany również ref).

Jeśli trzeba napisać z powrotem do dokumentu, który zmienił, użyj obiektu typu DocumentReference przewidzianego w snap.ref. Zobacz także dokumentację API dla DocumentSnapshot typu obiektu przekazany do funkcji.

snap.ref.set(...)
Odpowiedział 10/10/2019 o 00:09
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more