W jaki sposób można wdrożyć __add__ metody w klasie nadrzędnej?

głosy
0

Mam programowania obiektowego modelowania dla geometrycznych kształtach. Muszę dodać metodę w poszczególnych klasach, jeśli chcę, aby dodać dwa kształty geometryczne, ale zostały zdefiniowane w każdej podklasy. W jaki sposób można zaimplementować metodę Add w klasie nadrzędnej, tak, że nie do określił go dla każdego podklasy?

import numpy as np

class Shape(object):


  def __repr__(self):
    return type(self).__name__

  def __str__(self):
    return type(self).__name__

class Circle(Shape):
  

  
    # constructor

  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius
  def __add__(self, other):
    if type(other) == int:
      self.radius = self.radius + other      
    else: 
      newRadius = self.radius + other.radius
      return Circle(newRadius)
  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)
  def area(self):
    return np.pi * self.radius**2

class Rectangle(Shape):
  # constructor

  def __init__(self, width,height):
    self.width , self.height = width, height
  def __add__(self, other):
    if type(other) == int:
      self.width = self.width + other 
      self.height = self.height + other 
    else: 
      newWidth = self.width + other.width
      newHeight = self.Height + other.Height
      return Rectangle(newWidth,newHeight)
  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)


  def area(self):
    
    Function to compute the area of triangle.
    
    return self.width * self.height
Utwórz 02/12/2019 o 21:54
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Jest to dziwne pytanie, bo to nie ma sensu, aby dodać dwa okręgi i mieć wynik będzie nowy krąg z sumą promieni. Trzeba również dziwne zachowanie dodawania ze związkiem intponieważ zmieniają stan obiektu, zamiast tworzyć nowy, jak to zrobić podczas dodawania obiektu.

Ale jest w rzeczywistości sposób to zrobić tylko z jednej metody w klasie dominującej, przy wykorzystaniu pewnych specyficznych cech Pythona:

 • cls = self.__class__jest klasa bieżącego obiektu, który może być użyty do utworzenia nowego obiektu tej samej klasy, a jeśli badanie otherjest odpowiedni rodzaj.
 • d = self.__dict__ jest słownikiem atrybutów obiektu.
 • **{ ... }Operator rozpakowaniu umożliwia wywołanie clskonstruktora przy użyciu słownika zrozumieniem do obliczania argumentów.
 • Ja również napisany rodzajowy __repr__, który pokazuje stan obiektu, na wygodnie testowanie przykładów w REPL.

Oto przykład:

class Shape:
  def __add__(self, other):
    cls = self.__class__
    d = self.__dict__
    if isinstance(other, int):
      return cls(**{ k: v + other for k, v in d.items() })
    elif isinstance(other, cls):
      return cls(**{ k: v + other.__dict__[k] for k, v in d.items() })
    else:
      raise TypeError()

  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)

  def __repr__(self):
    d = self.__dict__
    return '{0}({1})'.format(
      self.__class__.__name__,
      ', '.join('{0}={1!r}'.format(k, v) for k, v in d.items())
    )

class Circle(Shape):
  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius

class Rectangle(Shape):
  def __init__(self, width, height):
    self.width, self.height = width, height

Przykłady:

>>> Circle(4) + Circle(5)
Circle(radius=9)
>>> Circle(6) + 2
Circle(radius=8)
>>> 3 + Circle(2)
Circle(radius=5)
>>> Rectangle(2, 3) + Rectangle(4, 5)
Rectangle(width=6, height=8)
>>> Rectangle(2, 3) + 1
Rectangle(width=3, height=4)
>>> 5 + Rectangle(2, 3)
Rectangle(width=7, height=8)

Należy pamiętać, że zmieniłem zachowanie zawsze powrócić do nowego obiektu, zamiast mutacji istniejącego.

Odpowiedział 02/12/2019 o 22:08
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more