W jaki sposób można pominąć kolumnę że porównanie dwóch kolumn atrybutów dwóch różnych plikach csv?

głosy
-3

Hej Szukam rozwiązanie dla tego przypadku: oczekiwano rozwiązanie z programistów Pythona, MySQL i MongoDB.

Przypadek: Aby rozszerzyć kolumnę (col_F) w file2 wartości porównując plik 1 i plik, po linii do linii i kolumny do kolumny !!

 • Mamy jedną relację między dwoma plikami (plik1 i file2), który jest col_A

Oczekiwane rezultaty to poniżej

Final results_ extended file2 with col_F
col_A col_B col_C  col_D  col_F
A1    B  C    D   F1
A2    B  C    D   F2
A5    B  C    D   F5
AZ    B  C    D   FZ
AX    B  C    D   FX
A#    B  C    D   F#
A2    B  C    D   F2


      File1
        col_A    col_F
          A1    F1
          A2    F2
          A5    F5
          AZ    FZ
          AX    FX
          A#    F#
          A2    F2

      File2 before extension
         col_A col_B col_C  col_D
          A1 B    C    D
          A2 B    C    D
          A5 B    C    D
          AZ B    C    D
          AX B    C    D
          A# B    C    D
          A2 B    C    D
Utwórz 02/12/2019 o 21:55
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Mówisz, że chcesz rozwiązań w Pythonie, MySQL lub MongoDB. Ale otagowaniu pytanie z „Perl”. Więc oto rozwiązanie Perl.

#!/usr/bin/perl

use strict;
use warnings;

my %file1 = get_file1();

open my $fh2, '<', 'File2' or die "File 2: $!\n";

chomp(my $header = <$fh2>);
print "$header\tcol_F\n";

while (<$fh2>) {
 chomp;
 my $colA = (split ' ')[0];
 print "$_\t$file1{$colA}\n";
}

sub get_file1 {
 my %hash;

 open my $fh1, '<', 'File1' or die "File 1: $!\n";

 <$fh1>; # skip headers
 while (<$fh1>) {
  chomp;
  my ($key, $val) = split ' ';
  $hash{$key} = $val;
 }

 return %hash;
}
Odpowiedział 03/12/2019 o 10:01
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more