testy jednostkowe Wiosna klasy usługi startowy, który ma zależność od innej klasy usług

głosy
0

Piszę się odpoczynek usługę bagażnika sprężyna, w której próbuję testów jednostkowych klasę uwagami z @Service. Klasa ta usługa wewnętrznie używa innej klasy usług. Oto kod:

@Service
public class TieredClaimServiceImpl implements TieredClaimService {

//this is the second service used within 
// commented out setter injection and used constructor injection 
// @Autowired
private DiscountTierService discountTierService;

@Autowired
public TieredClaimServiceImpl(MerchRepository merchRepository,SalesRepository 
     salesRepository,DiscountTierService discountTierService) {
  this.merchRepository = merchRepository;
  this.salesRepository = salesRepository;
  this.discountTierService = discountTierService;
}

Oto metoda wewnątrz klasy, które byłyby potrzebne do testów jednostkowych:

@Override
public List <TieredClaimDto> calculateClaim(ClaimRequestDto claimRequestDto,String xAppCorelationId) throws SystemException {

  /** get the discount tier config data - this is where we are using the other service **/
  List<DiscountTierDto> discountTierList = discountTierService.get();

Chciałbym mock „DiscountTierService” użyte wewnątrz „” TieredClaimServiceImpl

W mojej klasie testów jednostkowych Próbowałem mock połączenia są wykonane do tej usługi:

DiscountTierService discountTierService = mock(DiscountTierService.class);

LUB

DiscountTierService discountTierService = spy(new DiscountTierServiceImpl());

Żadna z nich nie pracował.

Choć nie jest bezpośrednio związane miałem pytanie związane z tym całym przesycanie tutaj

Utwórz 02/12/2019 o 21:56
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Mówisz o testów jednostkowych, ale stara się stworzyć test integracyjny

@SpringBootTest
@ActiveProfules(value = "test")//or @TestPropertySource(s)
@RunWith(value = SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = {SomeTestConfiguration.class})
public class SomeTestClass {

  @Autowired//or @Mock
  private MerchRepository merchRepository;

  @Autowired//or @Mock
  private SalesRepository salesRepository;

  @Mock
  private DiscountTierService discountTierService;

  private TieredClaimService service;

  @Before
  public void setup() {
    service = new TieredClaimServiceImpl(merchRepository, salesRepository, discountTierService);
  }

  @Test
  public void test() {
    //arrange
    var dto1 = new DiscountTierDto(...);
    var dto2 = new DiscountTierDto(...);
    var someList = List.of(dto1, dto2);
    when(discountTierService.get()).thenReturn(someList);
    //act
    service.calculateClaim(someClaimRequestDto, someAppCorrelationId);
    //assert
    Assert.assertThat(...);
  }
}

Jeśli chcesz naprawdę do tworzenia testów jednostkowych, nie trzeba najwięcej adnotacji klasy, tylko @RunWith i ustawić właściwości badania, jeżeli jest to konieczne (oczywiście w tym przypadku nie można autowire repozytoria, tylko pozornie).

Ale jeśli szukasz na teście integracyjnym, gdzie można wywołać metodę kontrolera, który wywołuje usługę, trzeba utworzyć obiektu MockMvc ze sterownikiem autonomicznym. I tworzenia obiektu kontrolera po prostu ustawić tę konfigurację usługi - w tym przypadku, można kontrolować wszystkie wymagane obiekty zagnieżdżone (usługa, zagnieżdżone usług, repozytoria).

Odpowiedział 02/12/2019 o 23:02
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more