Niezastosowanie się sprowadzić w Promise.all nie łapanie błędów

głosy
1

Mam kilka JSON załadować i musi sprawdzić, czy wszystkie z nich są dobrze idące. Więc używam Promise.all czekać na wszystko fetch.

Pierwszy valid.jsonistnieje, a nie drugi, więc druga fetchkończy się 404. Ale mimo Promise.reject, Promise.allnadal loguje Success!zamiast rzucania ostatniego błędu.

Czy jest coś brakowało mi o tym, jak Promise.allprace?

const json_pathes = [
  'valid.json',
  'not_valid.json'
];

function check_errors(response) {
  if (!response.ok) {
    Promise.reject('Error while fetching data');
    throw Error(response.statusText + ' (' + response.url + ')');
  }
  return response;
}

Promise.all(json_pathes.map(url =>
  fetch(url)
    .then(check_errors)
    .then(response => response.json())
    .catch(error => console.log(error))
))
.then(data => {
  console.log('Success!', data);
})
.catch(reason => {
  throw Error(reason);
});

// Console:
// Error: Not Found (not_valid.json)
// uncaught exception: Error while fetching data
// Array [ […], undefined ]

(Sprawdzone wszystkie podobne pytania, oczywiście, ale nic nie pomagało 😕)


edit - Poprawiono kod po odpowiedzi poniżej:

const json_pathes = […]
Promise.all(json_pathes.map(url =>
  fetch(url)
    .then(response => {
      if (!response.ok)
        throw Error(response.statusText + ' (' + response.url + ')');
      return response;
    })
    .then(response => response.json())
    .catch(error => {
      throw error;
    })
))
.then(data => {
  // Success
})
.catch(error => {
  throw error;
});
Utwórz 02/12/2019 o 21:57
źródło użytkownik
W innych językach...                            


2 odpowiedzi

głosy
2

To wezwanie:

 .catch(error => console.log(error))

... zwróci wypełnił obietnicę, a nie odrzucony jeden. Kiedykolwiek leczeniu odrzucenia i chcesz go do bańki jako odrzucenie, należy wyraźnie to zrobić:

 .catch(error => {
    console.log(error);
    throw error; // cascade...
 })

Nawiasem mówiąc, nie ma to wpływu na wszystko

 Promise.reject('Error while fetching data');

... jak nie masz nic wspólnego z tym nowo utworzone, odrzuconego obietnicy.

Odpowiedział 02/12/2019 o 22:02
źródło użytkownik

głosy
1

trzeba ponownie rzucać błąd podczas korzystania z metody .catch () lub błąd zostanie wyciszony

Promise.all(
 json_paths.map(url => 
  fetch(url)
   .then(response => response.json())
   .catch(err => {
    console.log(err);
    throw err
   })
 )
).then(data => {
 // all promise resolved
 console.log(data)
}).catch(err => {
 // some promise may not be resolved
 console.log(err)
})

Odpowiedział 02/12/2019 o 22:05
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more