Iteracja stołem importowanie obrazów

głosy
0

Importowanie zdjęć za pomocą Pythona docx. Znaleziono pomoc od starego postu, ale w stanie przekształcić go w 3 rzędzie, 2 tabeli col.

from docx import Document

document = Document()
tables = document.tables
table = document.add_table(rows=1, cols=2)
row_cells = table.add_row().cells

**for i, image in enumerate(['image1.jpg', 'image2.jpg']):
  paragraph = row_cells[i].paragraphs[0]**
  run = paragraph.add_run()
  run.add_picture(image)
document.save('doc.docx')

Mam dostosować go do ...

document = Document()
tables = document.tables

table = document.add_table(rows=3, cols=2)
table.style = 'Table Grid'
row_cells = table.add_row().cells

Inc1 = ['1.jpg', '2.jpg','1.jpg', '2.jpg','1.jpg', '2.jpg']
length = len (Inc1)
for i in range(length):
for j in table.rows:
  for k in table.columns:
    paragraph = table.add_row().cells[i].paragraphs[0]
    run = table.add_row().cells[i].paragraphs[0].paragraph.add_run()
    run.add_picture('1.jpg', width = Inches(1))

document.save('test.docx')
Utwórz 02/12/2019 o 21:58
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Dodajesz zbyt wiele wierszy. Powinieneś mieć wszystkie wiersze musisz po utworzeniu tabeli. Dostęp do wiersza za table.rows[i]którym iznajduje się (0, 1, 2).

Więc coś takiego:

document = Document()
table = document.add_table(rows=3, cols=2)

Inc1 = ['1.jpg', '2.jpg','1.jpg', '2.jpg','1.jpg', '2.jpg']

for irow in range(3):
  for icol in range(2):
    paragraph = table.rows[irow].cells[icol].paragraphs[0]
    run = paragraph.add_run()
    run.add_picture(Inc1[(irow*2)+icol], width=Inches(1))

document.save('test.docx')
Odpowiedział 02/12/2019 o 22:29
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more