Pole zwyczaj w dzienniku IIS ma „-” dla wartości dla niektórych ścieżek

głosy
0

Mam skonfigurowane następującą regułę przepisywania w „web.config” aplikacji ASP.NET jest gospodarzem na IIS:

  <rewrite>
    <rules>
      <rule name=setappname>
        <match url=.* />
        <serverVariables>
          <set name=CONTAINER_APP_NAME value=desiredValue />
        </serverVariables>
      </rule>
    </rules>
  </rewrite>

Oraz w „ApplicationHost.config”, mam następujące fragmenty:

  <sites>
    <site name=mysite id=1 serverAutoStart=true>
      <application path=/ applicationPool=.NET v4.5>
        <virtualDirectory path=/ physicalPath=c:\mysite />
      </application>
      <bindings>
        <binding protocol=http bindingInformation=*:80: />
      </bindings>
      <logFile directory=c:\iislog period=MaxSize truncateSize=4294967295>
        <customFields>
          <add logFieldName=x-forwarded-for sourceName=X-Forwarded-For sourceType=RequestHeader />
          <add logFieldName=container-app sourceName=CONTAINER_APP_NAME sourceType=ServerVariable />
        </customFields>
      </logFile>
      <applicationDefaults preloadEnabled=true />
    </site>
  </sites>

I

<system.webServer>
  <rewrite>
    <allowedServerVariables>
      <add name=CONTAINER_APP_NAME />
    </allowedServerVariables>
  </rewrite>
</system.webServer>

To działa prawidłowo (widzę 2 niestandardowych pól w dziennikach), z wyjątkiem, gdy kończy ścieżkę z „/” (na przykład: /czy /APath/). W tych przypadkach, gdy wartość container-apppola (przy użyciu serwera variable) jest zawsze „-”. Na przykład:

$ curl --silent --output /dev/null -H X-Forwarded-For:10.3.2.12 http://localhost/APath/

plony:

2019-12-02 20:47:32 172.29.152.165 GET /APath/ - 80 - 192.168.7.4 curl/7.67.0 - 200 0 0 121 10.3.2.12,+::1 -

Natomiast:

$ curl --silent --output /dev/null -H X-Forwarded-For:10.3.2.12 http://localhost/home.aspx

plony:

2019-12-02 20:50:17 172.29.152.165 GET /home.aspx - 80 - 192.168.7.4 curl/7.67.0 - 200 0 0 63 10.3.2.12,+::1 desiredValue

I nawet włączony nieudanego żądania Tracing aby sprawdzić, czy może przepisać reguła nie jest podniesienie tych ścieżek, ale mogę potwierdzić, że reguła pasuje ścieżkę i zmienna serwer jest ustawiona na żądaną wartość.

Zastanawiam się, czy jest coś jeszcze mogę spróbować rozwiązać ten. Dlaczego takie ścieżki nie są rejestrowane prawidłowo?

Utwórz 02/12/2019 o 21:58
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
0

Myślę, że znalazłem problem i umieszczenie go tutaj dla innych.

Patrząc na nieudanej Ślady żądanie, widzę, że IIS tworzy żądania podrzędne dla dokumentów domyślnych katalogach (URI kończące się «/»). Widocznie, przez projektowanie, przepisywanie zasady nie stosuje się do wniosków z dzieckiem (np https://forums.iis.net/t/1152699.aspx ).

Aby rozwiązać ten problem, stworzyłem przepisywania regułę do zmiany tych wniosków będzie jednoznaczne wnioski do dokumentów tak druga reguła przepisywania dostaje stosowanych w głównym poziomie procesu:

    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="setExplictDoc">
          <match url="(.*(APath)/$)" />
          <action type="Rewrite" url="{R:0}Default.aspx" />
        </rule>
        <rule name="setappname">
          <match url=".*" />
          <serverVariables>
            <set name="CONTAINER_APP_NAME" value="desiredValue" />
          </serverVariables>
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>

Pomysł wyszedł od https://support.microsoft.com/en-ca/help/3050055/iis-digest-authentication-does-not-permit-pass-though-authentication-f

Odpowiedział 02/12/2019 o 23:16
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more