Jak wyodrębnić z pięknym zupy zagnieżdżony rozpiętość wartości klasy?

głosy
-2

Walczę próbuje dowiedzieć się, co jest elementem muszę powiedzieć Piękne Soup na złom wartość „ilość” tag, który w tym próbki kodu jest „1,56”.

Ja wklejając poniżej fragmencie kodu stronie chcę skrobać:

<td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;div
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    the-price
    </span>
    '
    <span class=html-attribute-name>
    style
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    margin-top:20px;
    </span>
    '&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td class=line-number value=447>
   </td>
   <td class=line-content>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    currency
    </span>
    '&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   <span class=html-tag>
    &lt;span
    <span class=html-attribute-name>
    class
    </span>
    ='
    <span class=html-attribute-value>
    amount
    </span>
    '&gt;
   </span>
   1,56
   <span class=html-tag>
    &lt;/span&gt;
   </span>
   </td>
  </tr>

byś łaskawie mnie oświecić? Jestem bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.

Utwórz 02/12/2019 o 22:01
źródło użytkownik
W innych językach...                            


1 odpowiedzi

głosy
1

Możesz kierować kwotę na przykład tak ( datajest ciąg HTML):

from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(data, 'html.parser')

span_with_amount = soup.find(lambda tag: tag.name == 'span' and tag.get_text(strip=True) == 'amount')
value = span_with_amount.parent.find_next_sibling(text=True)
print(value.strip())

druki:

1,56

Pierwszy znajdziemy <span>z tekstem „ilość”, a potem znajdzie się tekst, który jest obok rodzica to <span>.

Odpowiedział 02/12/2019 o 22:53
źródło użytkownik

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more